Raad voor de rechtspraak: aanpassing Wet wapens en munitie onvoldoende uitgewerkt

De Raad voor de rechtspraak vindt dat duidelijker moet worden waarom de Wet wapens en munitie moet worden aangepast. Volgens de Raad is een wetsvoorstel om het bezit en gebruik van steekwapens in de openbare ruimte aan banden te leggen op cruciale punten onvoldoende uitgewerkt.

Zo is onduidelijk hoe de nog op te stellen ‘lijst van verboden voorwerpen’ zich onderscheidt van dat wat al onder de huidige wet verboden is, aldus de Raad. Voorgesteld wordt om het dragen van bepaalde gebruiksmessen zoals koksmessen of hobbymessen waarmee ernstig lichamelijk letsel kan worden toegebracht in de openbare ruimte te verbieden. Ook zou er een verbod moeten komen op verkoop hiervan aan minderjarigen.

De Raad vraagt aan de minister om het wetsvoorstel te verduidelijken en aan te passen. De huidige Wet wapens en munitie verbiedt nu ook al het in de openbare ruimte dragen van voorwerpen waarmee letsel kan worden toegebracht en waarvan kan worden aangenomen dat iemand dit voorwerp alleen bij zich heeft om een ander te bedreigen of letsel toe te brengen. Ook is nog onbekend welke voorwerpen precies onder het nieuwe verbod gaan vallen. Dit zal worden beschreven in de Regeling wapens en munitie, maar de tekst hiervan is nog niet vastgesteld. Het is daardoor ook niet duidelijk hoe de lijst verboden voorwerpen anders is dan het verbod dat al in de huidige wet staat.

Omgekeerde bewijslast

Daarnaast lijkt in het wetsvoorstel sprake van een omgekeerde bewijslast. Als iemand een voorwerp bij zich heeft dat onder het nieuwe verbod valt, moet diegene zelf aannemelijk maken dat dat louter met vreedzame bedoelingen is. Maar het is onduidelijk in hoeverre die verklaring moet worden onderbouwd. Als iemand bijvoorbeeld een snoeischaar op zak heeft voor groenwerkzaamheden, moet dan een arbeidsovereenkomst overlegd worden waaruit dit blijkt, of voldoet een mondelinge verklaring?

Ook staat in het voorstel dat de voorwerpen niet in de publieke ruimte gedragen mogen worden, tenzij ze verpakt zijn. Maar wat deze verpakking inhoudt, staat niet in het voorstel. Mogen aardappelschilmesjes bijvoorbeeld nog los worden verkocht of moeten die worden voorzien van een (gesealde) verpakking? Moeten mensen die gaan kamperen alle messen in afsluitbare verpakkingen opbergen, of mogen deze ook in een doek worden gewikkeld?

Ten slotte vraagt de Raad zich af of de voorgestelde wijziging van de wet ten aanzien van het verkoopverbod aan minderjarigen soms niet te beperkend is. Zo zou een 17-jarige student die op kamers gaat wonen straks geen messenset meer mogen kopen.

Over SecurityDaily

Security Daily publiceert nieuws, opinie en achtergrond voor security professionals.

Bekijk alle berichten van SecurityDaily →