Wijkagent Amsterdam na incidenten terecht overgeplaatst

Een Amsterdamse wijkagent mocht worden overgeplaatst naar een ander team. De agent werkte met jeugd in de wijk en werd na een aantal incidenten buitengewoon verlof verleend. Er ontstond kritiek op het functioneren van de wijkagent en de korpschef plaatste hem over.

De agent was in het verleden beloond voor de verbinding die hij met de jeugd in de wijk wist te maken. Maar na een aantal incidenten en gesprekken met de wijkagent werd een verstoorde samenwerking en arbeidsrelatie geconstateerd. Een coachingstraject bleek niet succesvol.

Na een nieuw incident in januari 2021 werd de agent buitengewoon verlof verleend. Daarnaast werd het hem verboden met anderen dan zijn advocaten te spreken over zijn rechtspositie en arbeidsverhouding. De agent is later ontheven van zijn taak als wijkagent, overgeplaatst naar een andere functie en uiteindelijk tewerkgesteld in een ander team, in werkzaamheden die horen bij de rol van wijkagent. De agent is het niet eens met de gang van zaken en maakt bezwaar.

Spreekverbod

De rechtbank Noord-Holland oordeelt dat het incident begin januari 2021 voldoende aanleiding was om de agent buitengewoon verlof te verlenen, ook omdat er eerder conflicten met collega’s waren en het coachingstraject enige tijd daarvoor zonder succes was afgesloten. Daarbij kon de korpschef de agent een ‘spreekverbod’ opleggen. Dit om de geruchtenstroom op sociale media in te dammen die het aanzien van de politie schaadde. Dat de agent ook niet met zijn collega’s over zijn positie mocht spreken, was bedoeld om verdere onrust binnen de organisatie te voorkomen.

Omdat de werkwijze van de agent te vaak tot conflicten leidde, het coachingstraject niet succesvol was en het de agent duidelijk kon zijn waarop hij werd aangesproken, mocht de korpschef hem ontheffen uit zijn functie als wijkagent. De agent is verplaatst naar een andere functie op zijn eigen niveau in dezelfde eenheid. Dit is daarom een passende functie, oordeelt de rechtbank. Later is de agent tewerkgesteld in een ander district. Dit kon de korpschef doen omdat het ook daar om een passende functie gaat.

Over SecurityDaily

Security Daily publiceert nieuws, opinie en achtergrond voor security managers en beveiligingsinstallateurs.

Bekijk alle berichten van SecurityDaily →