Uitzondering in VRKI 2.0 voor inbraakbeveiliging scholen vervalt per 1 april

In de Verbeterde Risicoklassenindeling (VRKI) worden jaarlijks wijzigingen, verbeteringen of verduidelijkingen doorgevoerd. Met de introductie van de VRKI 2.0 versie 2023 vervalt de Richtlijn inbraakbeveiliging onderwijsinstellingen.

Na afloop van de overgangstermijn wordt vanaf 1 april elke onderwijsinstelling beschouwd als een regulier bedrijf of instelling. Volgens het CCV moeten scholen en universiteiten dezelfde beveiligingsmaatregelen treffen als bedrijven om hun risico’s te kunnen verzekeren.

De aanpassing van de Richtlijn inbraakbeveiliging onderwijsinstellingen is een gevolg van de verandering waarop onderwijs gegeven wordt in Nederland. De afgelopen jaren hebben traditionele leermiddelen steeds meer plaats gemaakt voor digitaal lesgeven. In vrijwel alle klassen hangen digiborden en beamers, en leerlingen en studenten gebruiken voornamelijk laptops of tablets voor het volgen van lessen of het maken van opdrachten. Veel van deze digitale hulpmiddelen zijn ook buiten schooltijd nog in de gebouwen aanwezig. Daarmee worden onderwijsinstellingen steeds aantrekkelijker voor inbraak.

Aanvullende maatregelen

Wanneer de school of universiteit in het verleden is beveiligd volgens de Richtlijn inbraakbeveiliging onderwijsinstellingen, dan zal er vaak een (BORG-)beveiligingscertificaat zijn afgegeven. Bij jaarlijks onderhoud heeft zo’n certificaat een geldigheidsduur van vijf jaar. Met het vervallen van de Richtlijn inbraakbeveiliging onderwijsinstellingen vervalt de uitzondering die onderwijsinstellingen tot nu hadden. In dat geval kunnen er aanvullende beveiligingsmaatregelen nodig zijn om een nieuw beveiligingscertificaat te krijgen.

Verzekeraars kunnen zelf bepalen of ze uitzonderingen willen maken op de nieuwe VRKI. Onderwijsinstellingen kunnen bij het verlopen van het beveiligingscertificaat contact opnemen met hun verzekeraar. Die zal aangeven wat de eisen zijn om het inbraakrisico te kunnen blijven verzekeren. Op basis daarvan kan de onderwijsinstelling samen met een BORG-gecertificeerd beveiligingsbedrijf of VEB-bedrijf eventuele aanvullende maatregelen treffen.

Over SecurityDaily

Security Daily publiceert nieuws, opinie en achtergrond voor security managers en beveiligingsinstallateurs.

Bekijk alle berichten van SecurityDaily →