Minister: investeren in kwetsbare wijken niet afhankelijk van herbestemmen afgepakt crimineel vermogen

Investeringen om kwetsbare wijken weerbaarder te maken tegen georganiseerde en ondermijnende criminaliteit zijn niet afhankelijk van de opbrengsten van het afpakken en herbestemmen van crimineel vermogen. Dat antwoordt minister Yesilgöz-Zegerius (Justitie en Veiligheid) op vragen van de SP.

Het kabinet wil verdienmodellen van criminelen verstoren. Afgepakt vermogen, waaronder de verkoopopbrengst van afgepakte goederen, vloeit terug naar de staatskas. Door afgepakt vermogen maatschappelijk te herbestemmen moet voor de samenleving zichtbaar worden gemaakt dat misdaad niet loont. Daarnaast wordt afgepakt vermogen teruggegeven aan de samenleving die te lijden heeft onder diezelfde misdaad.

Het mogelijk maken om crimineel vermogen maatschappelijk te herbestemmen is volgens de minister ingewikkeld. Er zijn veel partners bij betrokken, afgepakte goederen moeten geschikt zijn voor herbestemming en het moet de maatschappij zo veel mogelijk ten goede komen.

Pilots

Momenteel worden meerdere pilots voorbereid om te onderzoeken hoe maatschappelijk herbestemmen het beste kan worden gerealiseerd. Binnenkort start een pilot in Schiedam, gevolgd door Rotterdam en Breda. Het maatschappelijk herbestemmen staat los van het strafrechtelijk apparaat dat zich bezighoudt met het afpakken van crimineel vermogen.

Yesilgöz-Zegerius: “Dit moet ook zo blijven, omdat vermenging hiervan zou kunnen leiden tot perverse prikkels bij de opsporing en vervolging. Wel wordt zichtbaarder wat er met afgepakt crimineel vermogen gebeurt en kunnen kwetsbare wijken gesteund worden in hun weerbaarheid tegen georganiseerde criminaliteit.”

Over SecurityDaily

Security Daily publiceert nieuws, opinie en achtergrond voor security managers en beveiligingsinstallateurs.

Bekijk alle berichten van SecurityDaily →