Certificatieafspraak voor BORG-certificaten BK1

Het afgeven van certificaten voor hang- en sluitwerk waarvoor geen eis is gesteld aan de inbraakwerendheid (BK1) door BORG-B bedrijven is in de toekomst alleen nog mogelijk wanneer dit gecombineerd wordt met compartimenterende en/of meeneembeperkende maatregelen. Dit is vastgelegd in een certificatieafspraak.

De keurmerken BORG-B en BORG-E zijn gebaseerd op de Verbeterde Risicoklassenindeling 2.0 (VRKI). Dit is een instrument waarmee een globale risico-inschatting van diefstal en inbraak voor woningen en bedrijven wordt gemaakt.

Deze inschatting bepaalt in welke risicoklasse een woning of bedrijf valt en wat de hoogte is van de bijbehorende beveiligingsmaatregelen. De VRKI kent vier niveaus voor bouwkundige inbraakwerende maatregelen: BK1: functionerend hang- en sluitwerk en goede kwaliteit van de gevelelementen (geen eis aan de inbraakwerendheid), BK2: 3 minuten inbraakwerendheid, BK4: 5 minuten inbraakwerendheid en BK4: 10 minuten inbraakwerendheid.

Voor niveau BK1 (functionerend hang- en sluitwerk) zijn er geen eisen of testen om de inbraakwerendheid te bepalen. Het is voldoende als de gevel gesloten is en de deuren en ramen op slot kunnen. BK1 zegt daarmee weinig over de kwaliteit van de inbraakbeveiliging.

Daarom heeft het CCV in overleg met de certificatie-instellingen besloten dat afgifte van BORG-certificaten met BK1 alleen toegestaan is wanneer dit gecombineerd wordt met compartimenterende en/of meeneembeperkende maatregelen. Voorbeelden zijn maatregelen als het koppelen van goederen of het plaatsen van goederen in een inbraakwerende ruimte. Afgifte van BORG-certificaten BK2, BK3 of BK4 blijft wel mogelijk. Hieraan zijn immers eisen voor de inbraakwerendheid gekoppeld.

De commissie van Belanghebbenden Inbraakpreventie heeft positief advies gegeven op certificatieafspraak 2023-06 (BORG-certificaten BK1). Hierin is vastgelegd dat een BORG-B bedrijf alleen een certificaat af mag geven voor inbraakbeveiliging met een bouwkundige maatregel BK1 als deze gecombineerd is met een compartimenterende of meeneembeperkende maatregel.

Over SecurityDaily

Security Daily publiceert nieuws, opinie en achtergrond voor security managers en beveiligingsinstallateurs.

Bekijk alle berichten van SecurityDaily →