VOG politiegegevens nu ook verplicht voor boa’s

Het aantal werkgevers en functies waarvoor de Verklaring Omtrent het Gedrag politiegegevens (VOG P) verplicht is, is per 1 mei 2023 uitgebreid. De VOG P-verplichting geldt voortaan ook voor alle buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s).

Ook geldt de verplichting nu voor functies bij gemeenten in de domeinen openbare orde en veiligheid, Bibob, ondermijning, informatievoorziening en toezicht. Tenslotte zijn de VOG P-verplichte functies bij de Dienst Justitiële Inrichtingen gewijzigd.

Voor de andere al per 1 juli 2022 aangewezen werkgevers en functies zijn geen wijzigingen. Ook verandert verder niets aan de manier waarop een VOG P moet worden aangevraagd.

Voor de verplichte VOG P voor alle boa’s geldt een overgangsperiode. Als de afgiftedatum van de VOG NP vóór 1 mei 2023 is accepteert Justis deze nog, mits er geen sprake is van (een aanvraag voor) de geweldsbevoegdheid (artikel 7, lid 1 van de Politiewet 2012). Als de VOG NP is aangevraagd na 1 mei 2023 wordt deze niet meer geaccepteerd.

Voor alle andere bestaande werknemers op de nieuw aangewezen functies, die nu nog een VOG NP hebben, blijft deze voldoende. Een VOG P is voor hen pas verplicht als de werkgever er na 1 mei 2023 om vraagt. Bijvoorbeeld in situaties waarbij periodieke of continue screening wordt toegepast.

Over SecurityDaily

Security Daily publiceert nieuws, opinie en achtergrond voor security managers en beveiligingsinstallateurs.

Bekijk alle berichten van SecurityDaily →