Nederlandse Veiligheidsbranche verliest rechtszaak over toepassing cao

Bedrijven die zijn aangesloten bij de Vereniging Beveiligingsorganisaties (VBe NL) mogen een eigen cao blijven toepassen. Dat is de consequentie van een uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland in een voorlopige voorzieningzaak aangespannen door de Nederlandse Veiligheidsbranche.

De rechterlijke uitspraak betekent dat leden van de VBe niet de Cao Particuliere Beveiliging hoeven toe te passen. Die cao is de grootste en breedst toegepaste cao in de beveiligingsbranche. De VBe probeert al jarenlang om zich te kunnen uitzonderen en kreeg in oktober 2022 daarin de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid mee.

Volgens de Nederlandse Veiligheidsbranche, die in dit verband samen optrekt met de vakbonden FNV en CNV, blijft door de toepassing van twee cao’s binnen hetzelfde werkterrein ongewenste concurrentie op arbeidsvoorwaarden voortbestaan. Beveiligers kunnen daar de dupe van worden. Toepassing van de Cao Particuliere Beveiliging is volgens hen de beste waarborg voor een gelijk speelveld op het gebied van arbeidsvoorwaarden.

Bodemprocedure

De nu beëindigde rechtszaak is de zoveelste stap in een al jarenlang slepend conflict over de cao in de beveiligingsbranche. De Nederlandse Veiligheidsbranche overweegt nieuwe juridische stappen in de vorm van een bodemprocedure. In 2021 slaagde de vereniging via een zelfde procedure er in VBe-leden te dwingen de cao Particuliere Beveiliging te volgen.

VBe NL reageert tevreden op de uitspraak. “De rechter bevestigt hiermee opnieuw dat er geen dringende reden is om onze cao Veiligheidsdomein niet meer te dispenseren voor onze leden. Onze cao Veiligheidsdomein biedt namelijk arbeidsvoorwaarden die goed aansluiten bij de flexibele, diverse, lokale en regionale diensten van VBe NL-leden. De cao Particuliere Beveiliging van de Nederlandse Veiligheidsbranche is opgesteld vanuit de behoefte van de drie grootste beveiligingsorganisaties van Nederland”, aldus VBe NL-directeur Leon Vincken.

Over SecurityDaily

Security Daily publiceert nieuws, opinie en achtergrond voor security managers en beveiligingsinstallateurs.

Bekijk alle berichten van SecurityDaily →