Ambtenaar gemeente Den Haag veroordeeld voor uitgifte valse paspoorten

Een 33-jarige ambtenaar op de afdeling Burgerzaken van de gemeente Den Haag is veroordeeld voor het valselijk opmaken van acht paspoorten. Hij krijgt een gevangenisstraf opgelegd van 32 maanden, waarvan 8 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaar. Ook mag de man zes jaar niet bij een overheidsinstantie werken die zich bezighoudt met de afgifte van identiteitsdocumenten.

De man zag kans om tussen juli en september vorig jaar het aanvraagproces van paspoorten zo te manipuleren dat deze paspoorten vals zijn opgemaakt, terwijl dit aanvraagproces met de nodige waarborgen is voorzien. Hij vulde zelf aanvraagformulieren in, verrichte betalingen en maakte gebruik van biometrische gegevens van niets vermoedende burgers aan de balie.

Ook maakte hij van de gelegenheid gebruik dat het bij de afdeling Burgerzaken van de gemeente Den Haag het in die periode ontbrak aan deugdelijke werkafspraken en controle op de naleving daarop. De man heeft opzet ontkend.

De rechtbank oordeelt dat hij op geraffineerde wijze misbruik heeft gemaakt van zijn positie als ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken van de gemeente Den Haag. Hij heeft het vertrouwen van de burger in de overheid ernstig geschaad. In het maatschappelijk verkeer hoort men erop te kunnen vertrouwen dat ter identificatie gebruikte ambtelijke stukken, zoals paspoorten, een juiste weergave bevatten van de daarin vermelde gegevens.

De rechtbank oordeelt dat alleen een gevangenisstraf voor een dergelijk vergrijp passend en geboden is.

Over SecurityDaily

Security Daily publiceert nieuws, opinie en achtergrond voor security managers en beveiligingsinstallateurs.

Bekijk alle berichten van SecurityDaily →