Veiligheidsbranche: keurmerk beveiliging toepassen bij kritieke infrastructuur

Het bestaande onafhankelijke Keurmerk Beveiliging moet een centrale rol spelen in beleid om de kritieke infrastructuur in Nederland te beschermen. Daarmee wordt voorkomen dat er meerdere certificeringssystemen naast elkaar bestaan en kan de beveiliging van kritieke infrastructuur betrouwbaar worden uitgevoerd.

Dat schrijft de Nederlandse Veiligheidsbranche aan de Tweede Kamer. De volksvertegenwoordiging debatteert over de wijze van invoering van de Europese Critical-Entities-Resilience-richtlijn (CER-richtlijn) in Nederland.

De CER-richtlijn en de nationale wetgeving die op basis daarvan wordt ontworpen, gaan over het beveiligen van infrastructuur die essentieel is voor het functioneren van de samenleving. Daarbij gaat het energienetwerken, drinkwater- en afvalwaterzuivering, transport- en communicatienetwerken en financiële instellingen. Een verstoring in deze infrastructuur kan leiden tot grote maatschappelijke ontwrichting.

De Nederlandse Veiligheidsbranche onderschrijft het enorme belang van een optimale beveiliging van deze infrastructuur en stelt dat de veiligheidssector zijn verantwoordelijkheid daarin wil nemen. De branche beschikt al over de juiste kennis en ervaring. Om zo doeltreffend en doelmatig mogelijk te kunnen werken bij de uitvoering van de betreffende wetgeving is het verstandig aan te sluiten bij bestaande werkwijzen, aldus de sectororganisatie.

Over SecurityDaily

Security Daily publiceert nieuws, opinie en achtergrond voor security managers en beveiligingsinstallateurs.

Bekijk alle berichten van SecurityDaily →