CNV bezorgd over personeelstekort vrouwelijke beveiligers op Schiphol

Het sociaal akkoord op Schiphol, dat in september afloopt, moet worden verlengd en uitgebreid. Dinsdag gaan vakbonden en Schiphol in gesprek over een mogelijke verlenging van het akkoord. Volgens CNV Vakmensen is de situatie op Schiphol erg kwetsbaar. Zo zorgt het personeelstekort bij vrouwelijke beveiligers voor een onaanvaardbaar hoge belasting en werkdruk.

“Het Schiphol-akkoord heeft geholpen om de grootste problemen op te lossen”, constateert CNV-onderhandelaar Erik Maas. “Maar de werkdruk is nog altijd hoog, met als gevolg dat er ook weer veel mensen vertrekken. Vooral bij de vrouwelijke beveiligers zien we dat het spaak loopt. We pleiten daarom voor een verlenging en uitbreiding van het Schiphol-akkoord, met nieuwe afspraken over toeslagen en betere roosters.”

Toeslag

Het Schiphol-akkoord verbeterde de situatie voor grote groepen werknemers op Schiphol: beveiligers, schoonmakers, bagage-afhandelaars en buschauffeurs. Later in het jaar kwamen er nog extra afspraken voor de beveiligers, in de vorm van een Schiphol-toeslag en toezeggingen over betere roosters en pauzeruimtes. De afspraken lopen in september af.

CNV Vakmensen pleit voor een verlenging van de huidige arbeidsmarkttoeslag van 1,40 euro bruto per gewerkt uur. Die toeslag geldt nu voor beveiligers, schoonmakers, bagage-afhandelaars en buschauffeurs. Daarnaast wil de vakbond dat de huidige ‘Schiphol-toeslag’ voor beveiligers (2,50 euro bovenop het uurloon) per 1 september 2023 met 10 procent omhoog gaat en ook gaat gelden voor andere groepen werknemers op Schiphol.

Roosters

In het huidige Schiphol-akkoord is een belangrijke stap gezet naar betere roosters voor beveiligers, vindt Maas. “Toch zien we nog steeds dat het knelt. Mensen lopen weg omdat ze het onregelmatige werk, met vaak onvoorspelbare roosters, moeilijk kunnen combineren met hun privéleven. We willen meer autonomie en zeggenschap voor de werknemers, als het gaat om de roosters. Bijvoorbeeld volwaardige 8-urige diensten draaien, zo veel mogelijk op dezelfde tijd beginnen en meer op vaste dagen werken en vrij zijn. Vaste werknemers zouden voorrang moeten krijgen bij het opstellen van de roosters. Kortom, het kan allemaal nog veel beter.”

Volgens de vakbond is vooral aandacht nodig voor de vrouwelijke beveiligers. Maas: “Veel vrouwen lopen nu op hun tandvlees. We willen daarom specifiek aandacht voor deze groep. Denk aan voldoende mogelijkheden om verlof op te nemen, fatsoenlijk pauze te kunnen nemen, werkbare roosters en voldoende afwisseling in het werk.”

Vrije tijd

Verder wil de bond in het nieuwe akkoord vastleggen dat werknemers buiten werktijd niet bereikbaar hoeven te zijn voor werk. Maas: “We horen van veel werknemers dat ze buiten werktijd geregeld appjes en oproepen krijgen om te komen werken. Mensen voelen daardoor extra druk vanuit het werk, terwijl ze al zo’n onregelmatig leven hebben. We vinden dat werknemers in hun vrije tijd niet gestoord zouden mogen worden met werkgerelateerde vragen. Zodat vrije tijd ook echt vrije tijd is.”

Over SecurityDaily

Security Daily publiceert nieuws, opinie en achtergrond voor security managers en beveiligingsinstallateurs.

Bekijk alle berichten van SecurityDaily →