Gedragscode PKVW voor bedrijven aangepast

De regeling PKVW is aangepast per 1 juli 2023. De wijzigingen zijn met name tekstueel, waardoor de regeling beter leesbaar is. Voor de toelatingseisen aan PKVW erkende bedrijven en het uitvoeren van beveiligingsmaatregelen is niets gewijzigd. Wel is de gedragscode aangepast.

In 2021 rekende een pas erkend PKVW-bedrijf, dat voldeed aan alle toelatingseisen, ongehoord hoge bedragen voor het openen van deuren. Het CCV, eigenaar van het PKVW, wilde hiertegen optreden. De regeling PKVW voor bedrijven bood echter onvoldoende mogelijkheden om dit bedrijf aan te pakken en de erkenning in te trekken. Daarom is artikel 2.8, waarin de gedragscode is beschreven, aangepast. Dit is gedaan in overleg met de erkende bedrijven die participeren in de Werkgroep Kwaliteitsbeheer PKVW.

Daarnaast is in de regeling PKVW voor bedrijven expliciet de voorwaarde opgenomen dat bij beveiligingsmaatregelen met een bedrag boven de 500 euro (inclusief btw) een offerte moet worden gemaakt. Dat is wel gebruikelijk, maar het expliciet benoemen hiervan biedt de mogelijkheid om afscheid te nemen van een PKVW-erkend bedrijf als dit niet aan deze voorwaarde voldoet.

Over SecurityDaily

Security Daily publiceert nieuws, opinie en achtergrond voor security professionals.

Bekijk alle berichten van SecurityDaily →