Autoschadeherstelbedrijf in Eindhoven moet deuren een jaar sluiten na drugsvondst

De burgemeester van Eindhoven mag een autoschadeherstelbedrijf een jaar sluiten nadat in een caravan op het terrein drugs werden gevonden. Dit heeft de rechtbank Oost-Brabant besloten.

De exploitant van het bedrijf had afgelopen winter toestemming gegeven aan een persoon om zijn caravan op het terrein te stallen. De politie trof daarin in maart onder meer 2,3 kilogram MDMA aan. Ook lagen er gasflessen, jerrycans en kannen met het opschrift aceton.

De caravan werd van water en stroom voorzien via het bedrijfspand. Op basis van een bestuurlijke rapportage van de politie besloot de burgemeester van Eindhoven het perceel in mei voor twaalf maanden te sluiten. De exploitant maakte bezwaar en stapte naar de voorzieningenrechter.

Onverwijlde spoed

Deze procedure is bedoeld om in afwachting van de uitkomst van de bezwaarprocedure een voorlopige maatregel te treffen. De voorzieningenrechter kan dit alleen doen als ‘onverwijlde spoed’ dat vereist. Bij een louter financieel geschil, zoals in deze zaak, is dat niet snel het geval.

De rechter kan uit de financiële stukken niet afleiden dat een faillissement dreigt of dat de exploitant in acute financiële nood zal komen als het terrein wordt gesloten. De exploitant huurt namelijk nog twee andere percelen waar hij kan doorgaan met zijn werkzaamheden.

Spuitcabine

De rechter bepaalt daarom dat de burgemeester mag overgaan tot sluiting van het perceel. Hij mag dit wel pas over twee weken doen. Dit biedt de exploitant de gelegenheid zich voor te bereiden op de sluiting, onder meer door een spuitcabine die in het bedrijfspand staat af te breken en eventueel te verplaatsen naar een van zijn andere panden.

Over SecurityDaily

Security Daily publiceert nieuws, opinie en achtergrond voor security professionals.

Bekijk alle berichten van SecurityDaily →