Ruim tweeduizend bedrijven in 2021 de dupe van ransomware

Ruim tweeduizend bedrijven zijn in 2021 slachtoffer geworden van afpersing met ransomware. Gemiddeld betaalde 11 procent losgeld om weer toegang te krijgen tot de bedrijfsgegevens.

Daarnaast kregen vierduizend zzp’ers te maken met datagijzeling, maar zij betaalden nauwelijks losgeld. Dat blijkt uit de Cybersecuritymonitor 2022 van het CBS.

Bij een aanval met ransomware worden de ICT-systemen van een bedrijf of particulier geïnfecteerd met een computerprogramma dat de gegevens in het systeem versleutelt. Die zijn daarna niet meer toegankelijk voor de getroffenen. Door betaling van losgeld is de versleuteling op te heffen.

Verhoudingsgewijs zijn grote bedrijven vaker slachtoffer dan kleine: 4 procent van de bedrijven met 250 of meer werkzame personen kreeg in 2021 te maken met datagijzeling, tegen 0,5 procent van de bedrijven met twee tot tien werkzame personen. Zzp’ers vormden met vierduizend getroffenen in absolute zin de grootste groep slachtoffers, maar het gaat daarbij om 0,3 procent van alle zelfstandigen zonder personeel.

Van de getroffen kleine bedrijven betaalde een relatief groot deel losgeld (14 procent). Bij grote bedrijven (met 250 of meer werkzame personen) ging het om ruim 4 procent. Overigens heeft betaling lang niet altijd het verlangde resultaat. In meer dan de helft van de gevallen werden de bedrijfsgegevens niet of maar gedeeltelijk vrijgegeven. Dit kwam vooral voor bij de kleine bedrijven.

Jaaromzet

In meer dan de helft van de betalingen bedraagt het losgeld meer dan de helft van de jaaromzet van het bedrijf. Dit hangt samen met het feit dat het voornamelijk kleine bedrijven zijn die losgeld betalen. Zij zetten over het algemeen minder om, zodat het losgeld als percentage van de omzet hoger uitvalt. Na zzp’ers, die nagenoeg nooit losgeld betalen, betalen bedrijven met 250 of meer werknemers in dienst het minst vaak. Bij een kwart van de grote bedrijven die losgeld betalen, gaat het om 1 tot 2 procent van de omzet.

Van de bedrijven met twee of meer werkenden die te maken kregen met een ransomware-aanval, gaf 38 procent aan andere kosten gehad te hebben, bijvoorbeeld voor het vervangen van ICT-systemen of het inhuren van ICT-specialisten. Ook leden ze soms omzetverlies, doordat het bedrijf tijdelijk niet volledig functioneel was. Verder schakelde 39 procent de hulp in van een cybersecuritybedrijf en 13 procent (ook) van de politie.

Over SecurityDaily

Security Daily publiceert nieuws, opinie en achtergrond voor security managers en beveiligingsinstallateurs.

Bekijk alle berichten van SecurityDaily →