Nieuw keurmerk BORG-A voor goed beveiligingsplan tegen inbraak

Met BORG-A presenteert het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) een nieuw keurmerk dat met name is gericht op een compleet beveiligingsplan voor objecten met een (zeer) hoog risico. Denk hierbij aan musea, veilinghuizen, diamantairs of datacenters. De A staat voor advies.

Na diverse pilots en praktijkproeven bij beveiligingsbedrijven is het certificatieschema gereed voor publicatie. BORG-A is een waardevol instrument voor onder andere pandeigenaren en verzekeraars waar beveiliging volgens de Verbeterde Risicoklassenindeling (VRKI) 2.0 niet toereikend genoeg is.

Het overgrote deel van de te beveiligen objecten in Nederland valt binnen de risicoklassen 1 t/m 3 van de VRKI en is uitstekend te beveiligen met de daarbij behorende maatregelen. Dit is werk voor bouwkundig- en elektronisch gecertificeerde BORG-beveiligingsbedrijven.

Op maat

Er zijn situaties denkbaar waarbij het risico zo groot of complex is, dat er behoefte is aan een op maat gemaakt beveiligingsplan. Het keurmerk BORG-A richt zich op het certificeren van het beveiligingsplan volgens NEN-EN-ISO/IEC 17065.

Bij het opstellen van het plan door de BORG-A adviseur kan afgeweken worden van de VRKI. De afnemer van een BORG-A beveiligingsplan kan erop vertrouwen dat het plan een goede mix is van organisatorische, bouwkundige, compartimenterende, elektronische, alarmerende, reactieve en meeneembeperkende beveiligingsmaatregelen. Deze combinatie staat bekend als OBESCAR.

Complexe risico’s

Verzekeraars zoeken naar manieren om risico’s op een verantwoorde manier af te dekken. Zij verwijzen hiervoor naar de VRKI. Met BORG-A komt een onafhankelijk instrument beschikbaar voor complexe risico’s. Het CCV is verantwoordelijk voor onderhoud van dit certificatieschema. Certificatie-instellingen controleren onder andere de kwaliteit van de beveiligingsplannen en de kwalificaties van het personeel. Dankzij het BORG-A keurmerk kunnen afnemers erop vertrouwen dat het beveiligingsplan voldoet aan de vooraf gestelde eisen en past bij het risico.

Op basis van het BORG-A beveiligingsplan kunnen BORG-B en BORG-E gecertificeerde beveiligingsbedrijven direct aan de slag met het realiseren van de bouwkundige en elektronische beveiliging. Zij hoeven in dat geval geen risico-analyse uit te voeren op basis van de VRKI 2.0, er ligt immers al een gecertificeerd BORG-A beveiligingsplan. Daarmee vormt BORG-A een aanvulling op de al bestaande BORG-keurmerken.

Ingangsdatum

Het BORG-A certificatieschema gaat in op 2 januari 2024. Op deze datum worden ook de nieuwe BORG-B en BORG-E certificatieschema’s gepubliceerd.

Over SecurityDaily

Security Daily publiceert nieuws, opinie en achtergrond voor security managers en beveiligingsinstallateurs.

Bekijk alle berichten van SecurityDaily →