NL-Alert meestal bij brand, locatie ontbreekt regelmatig

NL-Alert is tussen 2018 en 2022 bij 338 incidenten ingezet, waarvan 312 keer bij een brand. Het minst vaak wordt ’s nachts een NL-Alert verstuurd. De veiligheidsregio’s Friesland en Groningen verstuurden de meeste meldingen en Amsterdam-Amstelland het minst.

In de periode 2018 tot en met 2022 is er drie keer een landelijk NL-Alert verstuurd. In alle gevallen was sprake van een ernstig incident met landelijke impact.

Dat blijkt uit onderzoek door het NIPV lectoraat Crisisbeheersing in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het onderzoek moet duidelijk maken bij wat voor typen incidenten NL-Alert werd ingezet en wat de kwaliteit van de berichtgeving was.

Ontalarmeren

Het aantal incidenten waarbij NL-Alert is ingezet om te ‘ontalarmeren’ is afgenomen van 72 procent in 2018 tot 50 procent in 2021 en 2022. Een mogelijke verklaring voor deze afname is volgens de onderzoekers dat veiligheidsregio’s inmiddels een standpunt hebben ingenomen over het ontalarmeren via NL-Alert. Enkele veiligheidsregio’s doen dit standaard wel, andere standaard niet en het merendeel weegt per situatie af of het ontalarmeren via NL-Alert noodzakelijk is.

Slechts 44 procent van de verstuurde NL-Alerts voldoet aan alle zes componenten uit het Inzet-en Beleidskader. Opvallend is dat net als bij de eerste inventarisatie van NL-Alert in meer dan een derde van de NL-Alerts informatie over de locatie onvolledig was of ontbrak. In eerste NL-Alerts wordt de locatie vaak wel volledig weergegeven, maar in aanvullende NL-Alerts ontbreekt deze regelmatig.

Anders dan tijdens de eerste inventarisatie van NL-Alert is de informatie-component inmiddels niet meer optioneel. Het onderzoek laat echter zien dat in bijna een derde van de NL-Alerts – met name in eerste NL-Alerts en ontalarmeringsberichten – een doorverwijzing ontbreekt.

Over SecurityDaily

Security Daily publiceert nieuws, opinie en achtergrond voor security managers en beveiligingsinstallateurs.

Bekijk alle berichten van SecurityDaily →