Akkoord over verlenging sociaal akkoord Schiphol, arbeidsmarkttoeslag blijft voorlopig

Het Sociaal Akkoord op Schiphol wordt verlengd. De vakbonden CNV en FNV en Schiphol zijn het hierover eens geworden. De arbeidsmarkttoeslag blijft nog ruim een jaar intact.

“Er ligt een mooi en zelfs verbeterd akkoord, dat grote groepen werknemers op Schiphol voor een langere periode perspectief biedt”, vindt onderhandelaar Erik Maas van CNV Vakmensen. “Dat de arbeidsmarkttoeslag blijft, kan tot zo’n tweehonderd euro per maand schelen. Daarnaast bevat het akkoord belangrijke afspraken over het verlagen van de werkdruk en een betere werk-privébalans. Er komen betere roosters én een recht op onbereikbaarheid. We zijn hier tevreden mee.”

De afgelopen maanden hebben Schiphol en de vakbonden intensieve gesprekken gevoerd over een mogelijke verlenging van het sociaal akkoord. Het akkoord van 1 juni 2022 verbeterde de situatie voor grote groepen werknemers op Schiphol: beveiligers, schoonmakers, begeleiders van passagiers en buschauffeurs. Het akkoord liep op 1 september af, waarmee onder meer de arbeidsmarkttoeslag op losse schroeven kwam te staan.

De arbeidsmarkttoeslag van 1,40 euro bruto per gewerkt uur blijft nog tot 1 september 2024 op het huidige niveau, wordt daarna afgebouwd en stopt per 1 januari 2025, zegt Maas. “De komende periode gaan we gebruiken om de toeslag onder te brengen in de verschillende cao’s, zoals in de schoonmaak en de beveiliging. Wat ons betreft is de Schipholtoeslag een blijvertje, ook om meer personeel naar Schiphol te trekken en daarmee ook de werkdruk verder omlaag te krijgen.”

Vast personeel

Bij de beveiliging wordt ingezet op zoveel mogelijk vast personeel. Bij de werving wordt de focus gelegd op het in dienst nemen van meer vrouwelijke beveiligers, waar momenteel nog een tekort aan is.

In het akkoord staan ook afspraken om de arbeidsomstandigheden op Schiphol verder te verbeteren. Maas: “Dat gaat over concrete zaken als rustruimtes en sanitair. Maar ook over betere roosters en meer autonomie en zeggenschap daarover, met meer aandacht voor een goede balans tussen werk en privé.”

Werknemers krijgen ook een recht op onbereikbaarheid buiten werktijd. Maas: “Vanwege het personeelstekort krijgen werknemers nogal eens buiten werktijd appjes en oproepen om te komen werken. Ze voelen daardoor extra druk, terwijl ze al zo’n onregelmatig leven hebben. Dat is niet goed, vrije tijd moet ook echt vrije tijd zijn. Het is mooi dat er nu een recht op onbereikbaarheid komt.”

Woon-werkverkeer

In het akkoord is ook vastgelegd dat woon-werkverkeer geen geld mag kosten. Maas: “Dat betekent concreet dat werknemers, naast een reiskostenvergoeding, ook kunnen rekenen op een vergoeding voor de parkeerkosten als ze met eigen vervoer komen. Dat scheelt ruim 40 euro per maand.”

Een nieuwe afspraak in het akkoord betreft de stagevergoeding. Alle stagiairs op Schiphol kunnen rekenen op een minimale vergoeding van 350 euro bruto per maand (op basis van een fulltime werkweek). De afspraak geldt voor alle groepen studenten: mbo, hbo en wo.

CNV Vakmensen legt het verlengde Schiphol-akkoord komende weken positief voor aan de leden.

Over SecurityDaily

Security Daily publiceert nieuws, opinie en achtergrond voor security managers en beveiligingsinstallateurs.

Bekijk alle berichten van SecurityDaily →