Onderzoek: langer onderwijs leidt tot minder criminaliteit

Het langer volgen van onderwijs leidt tot minder criminaliteit. Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau (CPB) naar de effecten van onderwijs op onder meer criminaliteit en gezondheid.

Het CPB voerde literatuuronderzoek uit in opdracht van het ministerie van OCW naar de causale relaties tussen onderwijs en brede welvaart. De veronderstelling was dat in veel landen mensen met een hoger opleidingsniveau vaak een betere gezondheid hebben en minder crimineel gedrag vertonen. Uit het onderzoek moest blijken of het een het ander tot gevolg heeft. Een antwoord daarop kan helpen bij het maken van onderwijsbeleid.

Uit het literatuuronderzoek komt naar voren dat langer onderwijs gemiddeld genomen leidt tot minder criminaliteit. Daarvoor zijn verschillende verklaringen mogelijk. Onderwijs zorgt voor betere carri├Ęrekansen, waardoor met crimineel gedrag minder te winnen en meer te verliezen valt. Ook kan onderwijs helpen om eigenschappen als geduld en toekomstgerichtheid te ontwikkelen. Verder kan onderwijs be├»nvloeden met wie leerlingen omgaan en houdt het ze van de straat. Hoe groot de invloed van elk van deze verklaringen is, is nog onduidelijk.

Leerplichtwet

De onderzoekers stellen dat de literatuur beperkingen kent. Dat komt vooral doordat veel studies kijken naar de gevolgen van een specifieke beleidswijziging: een wijziging van de leerplichtwet. Hierdoor verandert hoelang iemand onderwijs volgt. Toekomstig onderzoek zou meer gericht kunnen zijn op de effecten van veranderingen in de inhoud van de lesstof of de kwaliteit van het onderwijs, zoals het aantal leerlingen per leraar.

Over SecurityDaily

Security Daily publiceert nieuws, opinie en achtergrond voor security managers en beveiligingsinstallateurs.

Bekijk alle berichten van SecurityDaily →