Beveiligingsadvies op maat voor bedreigde bestuurders provincies en gemeenten

Bestuurders van provincies, gemeenten en waterschappen kunnen voortaan een beveiligingsadvies op maat krijgen. Hierdoor kunnen passende beveiligingsmaatregelen op basis van een situationele risicobeoordeling getroffen worden.

Dit wordt mogelijk door uitbreiding van de ministeriële regeling voor beveiligingsmaatregelen voor decentrale bestuurders per 1 januari 2024, zo schrijft demissionair minister De Jonge van BZK aan de Tweede Kamer.

Het voorheen geldende maximumbedrag en het vaste pakket aan maatregelen worden losgelaten, zodat de aard van de dreiging waarmee bestuurders worden geconfronteerd en hun individuele situatie bepalend worden in de beveiligingsadvisering. Zo wordt meer maatwerk mogelijk en moet worden voorkomen dat de noodzaak van beveiligingsmaatregelen politiek ter discussie kan worden gesteld, aldus De Jonge.

Woningen

Steeds meer decentrale bestuurders krijgen te maken met vormen van agressie. In 2021 maakten 77 procent van de burgemeesters en 67 procent van de wethouders een incident met agressie mee, een sterke stijging ten opzichte van de jaren daarvoor. De incidenten vinden niet alleen online of bij het gemeente- of provinciehuis plaats, maar ook bij de woningen van bestuurders.

De beveiligingsautoriteit van het ministerie van BZK zal de advisering over beveiligingsmaatregelen samen met het Centrum van Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) verzorgen. Het decentrale bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het leveren van de geadviseerde beveiligingsmaatregelen aan de betreffende decentrale bestuurder. Gemeenten en provincies krijgen hiervoor een structurele tegemoetkoming van 2,5 miljoen euro per jaar. Dit bedrag wordt gelijkmatig over alle gemeenten en provincies verdeeld en dekt een groot deel van de kosten van de beveiligingsmaatregelen.

Over SecurityDaily

Security Daily publiceert nieuws, opinie en achtergrond voor security managers en beveiligingsinstallateurs.

Bekijk alle berichten van SecurityDaily →