Minister moet nieuw besluit nemen over dispensatie cao

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) moet van de rechtbank Midden-Nederland een nieuw besluit nemen over de dispensatie voor alle leden van VVNL voor toepassing van de cao Veiligheidsdomein in de periode 2021-2023.

Het eerdere besluit van de minister om leden van die bedrijfstakorganisatie de ruimte te geven voor de eigen cao boven de algemeen verbindend verklaarde cao Particuliere Beveiliging van de Nederlandse Veiligheidsbranche mist op enkele onderdelen voldoende onderbouwing, luidde het oordeel van de rechter.

Langlopend conflict

In de uitspraak hakt de rechtbank de knoop over de vraag wie gelijk heeft in het langlopende conflict niet definitief door, maar verwijst de zaak terug naar de minister. Die moet binnen acht weken zijn eerdere besluit heroverwegen. Duidelijkheid is daarmee niet ontstaan hoewel het volgens de Nederlandse Veiligheidsbranche onwaarschijnlijk lijkt dat – met de aanwijzingen die de rechtbank meegeeft aan de minister – de dispensatie overeind blijft.

De zaak draait om de vraag of alle beveiligingsbedrijven de van 2021 tot 2023 geldende cao Particuliere Beveiliging hadden moeten volgen. De Nederlandse Veiligheidsbranche vindt van wel, de tegenpartij vindt van niet. VVNL kreeg van de minister dispensatie en mocht daardoor een eigen cao toepassen.

De Nederlandse Veiligheidsbranche spande de rechtszaak aan samen met de vakbonden FNV en CNV met als doel de dispensatie van tafel te krijgen. De achterliggende overwegingen van de drie partijen is dat brede toepassing van de cao Particuliere Beveiliging de beste waarborg is voor een gelijk speelveld op het gebied van arbeidsvoorwaarden – zodat op dat vlak niet geconcurreerd wordt.

Hoger beroep

VVNL heeft er alle vertrouwen in dat de minister alsnog aan hun verzoek zal voldoen. “Toch wachten we niet op dit nieuwe besluit: we gaan alvast in beroep bij de Raad van State”, stelt VVNL-directeur Leon Vincken. “Deze stap stond al gepland en volgt daarmee dezelfde weg als de dispensatieprocedure uit 2019 die bij de Raad van State op behandeling wacht.”

De uitspraak van de rechtbank toont volgens Vincken opnieuw aan hoe uniek en complex cao-dispensatie is met drie cao’s, twee werkgeversverenigingen en vier vakbonden voor de dienstverlening van beveiligingsbedrijven.

Over SecurityDaily

Security Daily publiceert nieuws, opinie en achtergrond voor security managers en beveiligingsinstallateurs.

Bekijk alle berichten van SecurityDaily →