In Den Haag minder misdrijven in 2023 en hogere pakkans

Het aantal geregistreerde misdrijven in Den Haag is vorig jaar licht gedaald, terwijl het aantal misdrijven dat werd opgelost door de politie toenam.

Volgens de politie ligt het aantal geregistreerde misdrijven in de regio Den Haag met 93.269 in 2023 iets lager dan in 2022. Toen werden 94.076 misdrijven geregistreerd. Een aantal dat ook in de voorgaande jaren ongeveer rond dit niveau schommelde. Uitzondering hierop vormde 2021, toen het aantal geregistreerde misdrijven met 87.794 eenmalig aanzienlijk lager uitviel. Het aantal aangiften in het gebied daalde van 75.924 in 2022 naar 75.770 in 2023.

High Impact Crimes

De zogenoemde High Impact Crimes daalden in Den Haag op vrijwel alle fronten licht. Alleen het aantal woninginbraken steeg van 2403 in 2022 naar 2489 in 2023. Het aantal inbraken blijft hiermee op een laag niveau. In 2022 werd het laagste niveau in ruim tien jaar bereikt.

Alle andere vormen van HIC daalden en bereikten het laagste niveau in ruim tien jaar. Zo nam het aantal geregistreerde straatroven af van 293 in 2022 naar 270 in 2023, daalde het aantal geregistreerde vernielingen van 8085 in 2022 naar 7938 in 2023 en het aantal overvallen van 79 in 2022 naar 65 in 2023.

Cybercrime

Op het gebied van cybercrime was het aantal geregistreerde misdrijven echter hoger dan ooit. Wel lijkt hier sprake van een stabilisering van het aantal zaken. Waren hier de afgelopen jaren nog flinke toenames te zien, dit jaar lijkt de groei af te vlakken. In 2022 werden 1216 gevallen van cybercrime geregistreerd, in 2023 lag dat aantal op 1253.

Tegenover de afname van het aantal geregistreerde misdrijven in Den Haag staat een lichte stijging van het aantal zaken dat werd opgelost. Dat betekent dat de pakkans groter wordt.

Op het totaal aantal misdrijven steeg het ophelderingspercentage van 30 procent in 2022 naar 34 procent in 2023. Dat betekent dat 32.003 van de 93.269 zaken in 2023 werden opgelost. Vooral bij overvallen is de kans groot dat een dader wordt achterhaald: dit gebeurt in maar liefst 71 procent van de gevallen. Het ophelderingspercentage bij cybercrimezaken blijft het laagst, wel steeg het aantal opgehelderde zaken hier van 2 procent in 2022 naar 6 procent in 2023.

Over SecurityDaily

Security Daily publiceert nieuws, opinie en achtergrond voor security professionals.

Bekijk alle berichten van SecurityDaily →