Keurmerk Veilig Ondernemen vernieuwd

Het CCV heeft nieuwe handboeken van het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) gepubliceerd. De sterk vernieuwde versie van het keurmerk, versie 4.0, is noodzakelijk vanwege de veranderde veiligheidsproblematiek waarmee winkelgebieden, bedrijventerreinen en buitengebieden geconfronteerd worden.

Van winkeldiefstal tot het dumpen van drugsafval en van agressie tot ondermijning, het maakt onderdeel uit van de nieuwe handboeken. Het Keurmerk Veilig Ondernemen levert een duurzame publiek-private samenwerking tussen ondernemers, bewoners, gemeente, politie, brandweer en andere betrokkenen. Het doel ervan is de veiligheid en leefbaarheid in een gebied te verbeteren. Samenwerking is daarbij essentieel om de complexe uitdagingen op het gebied van veiligheid, zoals criminaliteit, leegstand en brandveiligheid, effectief aan te pakken.

Volgens het CCV maakten de toename van vandalisme, hangjongeren, diefstal, verpaupering, zorgen over leegstand en de groeiende dreiging van ondermijnende activiteiten een herziening van de bestaande aanpak urgent. De nieuwe handboeken moeten meer flexibiliteit bieden en ruimte voor maatwerk, afgestemd op de specifieke behoeften en uitdagingen van een gebied. Door deze aanpassing is het keurmerk toegankelijker en efficiënter voor de betrokken partijen.

Certificaat

Het KVO-certificaat volgt na een positieve onafhankelijke audit door certificatie-instelling Kiwa NCP. Zij beoordelen de publiek-private samenwerking en de inspanning die is geleverd op het aanpakken van de veiligheidsproblemen, verminderen van de criminaliteit, beheren van de leegstand en het bevorderen van een positieve en aantrekkelijke omgeving. Ook dat is een verandering ten opzichte van de vorige versie van het KVO. De inspanning is minstens zo belangrijk als het resultaat.

De nieuwe KVO-handboeken vervangen per 1 maart 2024 het huidige CCV-certificatieschema Keurmerk Veilig Ondernemen versie 3.1. Lopende KVO-trajecten die voor 1 maart 2024 zijn gestart, kunnen nog tot en met 28 februari 2025 beoordeeld worden aan de hand van het oude schema.

Over SecurityDaily

Security Daily publiceert nieuws, opinie en achtergrond voor security managers en beveiligingsinstallateurs.

Bekijk alle berichten van SecurityDaily →