Politie wil meer zicht op gevoelige informatie in systemen

De politie wil onjuist gebruik van systemen met gevoelige informatie eerder kunnen opmerken. Na een eerdere proef in Amsterdam wordt een nieuwe manier van monitoren vanaf medio 2024 landelijk ingevoerd.

Alle handelingen in de politiesystemen worden automatisch bijgehouden. Maar om misbruik van de informatie vroegtijdig te ontdekken, analyseert de politie landelijk voortaan ook proactief patronen en afwijkingen daarvan in het gebruik van de politiesystemen. Met het invoeren van Protective Monitoring geeft de politie invulling aan de wettelijke taak om dit te doen.

De nieuwe werkwijze kan uit meerdere indicatoren signalen opmerken die wijzen op (sterk) afwijkend gebruik van de informatiesystemen. Is dit het geval, dan krijgt een analist automatisch een seintje. Als er inderdaad sprake lijkt van afwijkend, risicovol of onrechtmatig gebruik, zal een leidinggevende de politiemedewerker vragen wat er precies aan de hand is.

Onbedoeld onjuist gedrag

Er kan ook sprake zijn van onbedoeld onjuist gedrag. Het gesprek kan de medewerker helpen om de eigen werkwijze aan te passen, zodat de informatie beter beschermd blijft. En als er wel aanleiding voor is, volgen onderzoek en waar nodig sancties. De Centrale Ondernemingsraad moet nog instemmen met de nieuwe manier van monitoren.

Over SecurityDaily

Security Daily publiceert nieuws, opinie en achtergrond voor security managers en beveiligingsinstallateurs.

Bekijk alle berichten van SecurityDaily →