Veiligheidsbranche: keurmerk uitgangspunt onderzoek integriteit decentrale bestuurders

Bij onderzoeken naar de integriteit van lokale bestuurders moet het keurmerk Particuliere Onderzoeksbureaus het uitgangspunt blijven. Dat betoogt de Nederlandse Veiligheidsbranche in een internetconsultatie rond het voorstel voor de Wet Bevorderen Integriteit en Functioneren.

Die wet moet gaan regelen hoe bestuurders van onder meer gemeenten en provincies gescreend worden, bijvoorbeeld wat betreft hun financiële belangen. Die mogen niet conflicteren met die van de gemeente of provincie.

Volgens de bedrijfstakvereniging betekent het conceptwetsvoorstel een belangrijke stap van de minister van BZK naar verdere professionalisering van de integriteitsonderzoeken naar decentrale bestuurders. Zo wordt het uitvoeren van een risicoanalyse een wettelijk verplichte procedurele stap voor de benoeming van een wethouder. De vereniging stelt dat het goed is dat in de decentrale praktijk de inzet van externe onderzoeksbureaus gemeengoed is geworden. De wetgeving brengt daarin geen verandering.

Over SecurityDaily

Security Daily publiceert nieuws, opinie en achtergrond voor security managers en beveiligingsinstallateurs.

Bekijk alle berichten van SecurityDaily →