Meer jongeren voor het eerst verdacht van misdrijf in 2022

In 2022 werden elfduizend jongeren tussen de 12 en 18 jaar voor het eerst verdacht van een misdrijf. Dat is 19 procent meer dan in 2021. De jongeren werden vooral verdacht van winkeldiefstal.

Volgens het CBS werden in 2022 ruim zeventienduizend jongeren tussen de 12 en 18 jaar door de politie verdacht van een misdrijf. Dat is 12 procent meer dan in 2021. Voor twee derde was dit de eerste en enige keer dat zij met de politie in aanraking kwamen.

De laatste jaren nam het aandeel jongeren dat voor het eerst wordt verdacht van een misdrijf toe. Dit geldt voor zowel jongens als meisjes. In 2022 werden ruim vierduizend minderjarige meisjes verdacht van een misdrijf. Voor 83 procent van deze groep was dit de eerste keer. In 2014 was dit 72 procent. Van de bijna dertienduizend minderjarige jongens die in 2022 werden verdacht van een misdrijf, was dat voor 60 procent de eerste keer. In 2014 was dit 53 procent.

Mishandeling

Na winkeldiefstal waren mishandeling en openlijke geweldpleging de meest voorkomende delicten. Het aandeel minderjarige first offenders dat verdacht wordt van deze delicten is redelijk stabiel over de laatste jaren, zo rond de 10 procent. Dit geldt voor zowel jongens als meisjes.

Er komen meer jongens dan meisjes tussen de 12 en 18 jaar in aanraking met de politie. Zo was bijna drie kwart van de minderjarige verdachten in 2022 een jongen. Onder veelplegers is die oververtegenwoordiging veel sterker. Veelplegers zijn verdachten die meer dan vijf keer door de politie als verdachte zijn geregistreerd. In 2022 was 96 procent van de minderjarige veelplegers een jongen. Dit aandeel was redelijk stabiel in de laatste jaren.

Over SecurityDaily

Security Daily publiceert nieuws, opinie en achtergrond voor security managers en beveiligingsinstallateurs.

Bekijk alle berichten van SecurityDaily →