OM meldt afname aantal moord- en doodslagzaken in 2023

Het Openbaar Ministerie heeft in 2023 ruim 300.000 strafzaken (misdrijven en overtredingen) in behandeling genomen, waaronder 177.900 nieuwe misdrijfzaken. Dat is een lichte afname ten opzichte van het jaar ervoor.

Uit het jaarverslag van het OM, dat maandag is gepubliceerd, blijkt dat het aantal moord- en doodslagzaken vorig jaar daalde met 10 procent. Ook het aantal bedreigingen en mishandelingen namen af, respectievelijk met 9 en 4 procent. Het aantal gewapende overvallen daalde met 19 procent.

Andere criminele activiteiten kwamen in 2023 echter vaker voor dan het jaar daarvoor. Het aantal winkeldiefstallen groeide met 12 procent en diefstallen van brommers en fietsen 5 procent. Zakkenrollerij nam met 20 procent toe.

De gemiddelde doorlooptijd van zwaardere onderzoeks- en ondermijningszaken nam af, terwijl de doorlooptijden van minder grote zaken juist licht stegen. Het aantal afgehandelde misdrijfzaken nam net als in 2022 toe, naar 195.000.

Zware georganiseerde criminaliteit

De bestrijding van zware georganiseerde criminaliteit en actieve criminele samenwerkingsverbanden is een belangrijke prioriteit van het OM, waarin veel tijd en capaciteit wordt gestoken. In 2023 werden 2426 nieuwe of lopende strafrechtelijke onderzoeken naar criminele samenwerkingsverbanden uitgevoerd. Binnen die bestrijding is er bijzondere aandacht voor criminele structuren die een ontoelaatbare mate van macht hebben verworven en daarmee een dreiging vormen voor de democratische rechtsstaat.

De georganiseerde drugscriminaliteit is sterk internationaal georiënteerd, maar de effecten ervan zijn vaak lokaal zichtbaar. Een voorbeeld hiervan zijn de uithalers in de haven. Ook het sterk aantal gestegen explosies laat dit volgens het OM goed zien. De criminaliteit komt letterlijk aan de voordeur, met alle gevolgen en gevoelens van onrust binnen de betreffende wijken van dien.

Cybercrime

Naast de strijd tegen de georganiseerde misdaad was ook cybercriminaliteit in 2023 weer een belangrijk thema. Vaak zitten criminele samenwerkingsverbanden achter het plegen van dit type criminaliteit. Kenmerkend is dat de onderzoeken naar cybercrime steeds ingewikkelder worden vanwege elkaar snel opvolgende technologische ontwikkelingen en het grensoverschrijdende karakter, waarbij internationaal moet worden samengewerkt. Het OM blijft de komende jaren flink investeren in de aanpak van online criminaliteit.

Over SecurityDaily

Security Daily publiceert nieuws, opinie en achtergrond voor security managers en beveiligingsinstallateurs.

Bekijk alle berichten van SecurityDaily →