Vaakst arbeidsongeval met verzuim bij politie en brandweer

Afgelopen jaar kreeg 1,3 procent van alle werknemers een arbeidsongeval dat leidde tot verzuim. Gemiddeld over de jaren 2021 tot en met 2023 kwam dit met 6,3 procent het meest voor bij politie en brandweer.

Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden van het CBS en TNO. Deze enquête is ingevuld door bijna 62.000 werknemers.

In 2023 had 2,7 procent van alle werknemers een arbeidsongeval met lichamelijk letsel of geestelijke schade, bij bijna de helft van hen leidde dit tot een of meer dagen verzuim. In 2020 nam het percentage werknemers met een arbeidsongeval af ten opzichte van de jaren daarvoor. Dit gold zowel voor ongevallen met als zonder verzuim. Na 2020 is het percentage dat te maken had met een arbeidsongeval vrijwel gelijk gebleven. Ook dat gold zowel voor ongevallen met als zonder verzuim.

Beroepsgroepen

Van alle beroepsgroepen hadden politiepersoneel en brandweerlieden het vaakst te maken met een ongeval tijdens het werk, dat resulteerde in een of meer dagen verzuim. Ook bij reisbegeleiders, in het bijzonder bij conducteurs, kwam dit naar verhouding vaak voor (5,5 procent). Hetzelfde geldt voor slagers, vrachtwagenchauffeurs en werknemers met een technisch beroep, zoals productiemachinebedieners, timmerlieden, loodgieters en pijpfitters.

De meerderheid van de werknemers is te spreken over de veiligheid op het werk. Zo gaf 80 procent van hen aan dat men zich op het werk houdt aan de regels over veilig werken. 5 procent van de werknemers zei dat men zich hier niet aan houdt en 15 procent had hierover geen uitgesproken mening.

Volgens 93 procent van alle werknemers waren er geen extra maatregelen nodig op het gebied van veiligheid en bedrijfsongevallen. Werknemers in de landbouw, industrie en vervoer en opslag zijn hierover wat minder positief dan gemiddeld. Van hen vond 12 procent dat er juist wel aanvullende maatregelen nodig zijn om de veiligheid op de werkvloer te bevorderen.

Over SecurityDaily

Security Daily publiceert nieuws, opinie en achtergrond voor security managers en beveiligingsinstallateurs.

Bekijk alle berichten van SecurityDaily →