Eerste gedetineerden met enkelband op ‘capaciteitsverlof’

De eerste gedetineerden zijn sinds deze week met zogenaamd capaciteitsverlof. Zij zullen een deel van hun celstraf thuis met een enkelband uitzitten. Deze tijdelijke noodmaatregel moet zowel de capaciteitsdruk in de penitentiaire inrichtingen verlichten.

Het elektronische toezicht, de enkelband, is alleen voor gedetineerden die al in de laatste fase van hun detentie zitten. Verder is bij het selecteren van de gedetineerden onder meer rekening gehouden met de strafduur, het soort delict, risico’s voor de maatschappij, het gedrag tijdens detentie en de belangen van slachtoffers. In aanmerking voor capaciteitsverlof komen gedetineerden die zijn veroordeeld tot een celstraf van minimaal vier weken tot maximaal een jaar. Het verlof wordt alleen ingevoerd voor gedetineerden die twee derde van hun straf hebben uitgezeten.

De gevangenisdirecteur van de PI beslist, na afstemming met de reclassering en CJIB, aan welke gedetineerden capaciteitsverlof wordt verleend, op basis van voorwaarden en criteria. Ook bepaalt de gevangenisdirecteur de duur van het verlof, waarbij rekening wordt gehouden met de te verwachten duur van de capaciteitsproblemen.

Over SecurityDaily

Security Daily publiceert nieuws, opinie en achtergrond voor security managers en beveiligingsinstallateurs.

Bekijk alle berichten van SecurityDaily →