Coalitieakkoord: versterking aanpak georganiseerde criminaliteit

De PVV, VVD, NSC en BBB hebben in het ‘hoofdlijnenakkoord’ afspraken gemaakt over het versterken van de aanpak van de georganiseerde misdaad. Zo moet er meer worden ingezet op confiscatie van vermogen en moet de anti-witwasaanpak worden geïntensiveerd.

Ook willen de partijen dat er strengere straffen komen voor zware misdrijven zoals terreur en ernstige gewelds- en zedendelicten. Het jeugdstrafrecht wordt strenger gemaakt, onder andere door het verhogen van maximale straffen.

Politie

Korpschef van de politie Janny Knol herkent in het onderhandelingsakkoord een aantal voor de politie belangrijke ambities, maar vraagt aandacht voor de uitvoerbaarheid. De politie heeft structureel 200 miljoen euro nodig om haar werk te blijven doen. “Ik wil voorkomen dat meer agenten uit het straatbeeld verdwijnen en dat de opsporing achteruitgaat. De politie moet dicht bij de burger staan. Stabiele financiering van de politie is een voorwaarde om niet noodgedwongen te hoeven schrappen in onze formatie. Ik zie dat nog onvoldoende terug in het financiële plaatje van dit onderhandelingsakkoord.”

“Het nieuwe kabinet erkent dat de problematiek rondom personen met onbegrepen gedrag niet thuishoort bij de politie, maar bij de zorg. Het is dan wel van belang dat de zorg voldoende toegerust wordt. Voor de vele ambities uit het onderhandelingsakkoord geldt wat mij betreft dat deze uitvoerbaar moeten zijn.”

Banken

De banken reageren ‘gematigd positief’ op de plannen van de vier partijen. Zo zijn de banken blij dat een nieuw kabinet wil kijken naar een duidelijker omschrijving van de wettelijke eisen om witwaspraktijken te voorkomen.

Over SecurityDaily

Security Daily publiceert nieuws, opinie en achtergrond voor security managers en beveiligingsinstallateurs.

Bekijk alle berichten van SecurityDaily →