Agenda: Congres ‘Nieuwe perspectieven in crisismanagement’ van SVDC

Tijdens het congres ‘Nieuwe perspectieven in crisismanagement’ van SVDC op 22 november in Zeist staan geleerde lessen uit (internationale) crisissituaties centraal en de vraag hoe deze toepasbaar zijn in Nederland. Bedoeling is een concept Manifest Crisisbeheersing 2020, de Verklaring van Zeist, op te stellen die zal worden aangeboden aan het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Naast rampen wordt de wereld en dus ook Europa steeds meer geconfronteerd met complexe crisissituaties. Recente voorbeelden daarvan zijn terreuraanslagen, kredietcrisis, vluchtelingencrisis, cybercrime, zoonotische infectieziekten en uitval van essentiƫle nutsvoorzieningen. In Nederland worden rampenbestrijding en crisisbeheersing in een adem genoemd, terwijl dit toch duidelijk verschillende begrippen zijn.

Rampenbestrijding is geprotocolleerd, beperkt zich veelal tot de traditionele hulpdiensten en wordt bottom-up opgeschaald. Crisisbeheersing is veel complexer, sluimerend van karakter, vergt handelen naar bevind van zaken, kent meer publiek-private samenwerking en heeft meer bestuurlijke focus.

De rampenbestrijding in Nederland is goed op orde. De aanpak van crisisbeheersing valt te verbeteren, zo blijkt uit diverse onderzoeksrapporten. Interessant is het daarbij te kijken naar de lessen die we kunnen leren vanuit de praktijk en internationale crisissituaties en hoe die toepasbaar zijn op de Nederlandse situatie.

Verklaring van Zeist
Het is de intentie aan het eind van het congres een concept Manifest Crisisbeheersing 2020 (Verklaring van Zeist) op te stellen. Dit Manifest met verbetersuggesties voor de crisisbeheersing in Nederland zal voor het einde van 2018 worden aangeboden aan het ministerie van Justitie en Veiligheid, als input voor aan te scherpen veiligheidsbeleid.

Aanmelden
Het congres vindt plaats in Hotel Restaurant Oud London te Zeist. Klik hier voor meer informatie en aanmelden.

Over SecurityDaily

Security Daily publiceert nieuws, opinie en achtergrond voor security professionals.

Bekijk alle berichten van SecurityDaily →