SCP: Nederlanders voelen zich vaker veilig

Nederlanders voelen zich minder vaak onveilig. Dit blijkt uit ‘De sociale staat van Nederland 2018’, een onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) naar de kwaliteit van leven van Nederlanders. Het SCP constateert wel verschillen in de beleving van veiligheid tussen jongeren en ouderen en mannen en vrouwen.

De sociale veiligheid laat op veel terreinen positieve ontwikkelingen zien. Zo gaven in 2017 minder mensen aan zich wel eens onveilig te voelen (34 procent) ten opzichte van vijf jaar eerder (37 procent). Ook zijn Nederlanders minder vaak slachtoffer van verschillende vormen van criminaliteit.

Cybercriminaliteit
Wel geven meer jongeren dan ouderen aan zich wel eens onveilig te voelen, in het algemeen en in de eigen woonbuurt. Dit komt volgens het SCP overeen met cijfers die laten zien dat ze ook veel vaker slachtoffer zijn van geweld, cybercriminaliteit en vermogensdelicten.

Er zijn ook verschillen naar opleiding. Hogeropgeleiden zijn vaker slachtoffer van verschillende vormen van criminaliteit en voelen zich ook vaker onveilig. Er zijn in 2017 weinig verschillen tussen mannen en vrouwen in slachtofferschap, maar vrouwen voelen zich wel veel vaker onveilig dan mannen.

Aan de hand van kerncijfers brengt het SCP jaarlijks de ontwikkelingen in kaart op het gebied van onderwijs, arbeid, inkomen, gezondheid, vrijetijdsbesteding, maatschappelijke participatie, sociale veiligheid en wonen. In ‘De sociale staat van Nederland 2018’ komt de objectieve leefsituatie aan bod, maar ook hoe Nederlanders zelf vinden dat het gaat.

Klik hier voor de digitale publicatie van ‘De sociale staat van Nederland 2018’.

Over SecurityDaily

Security Daily publiceert nieuws, opinie en achtergrond voor security managers en beveiligingsinstallateurs.

Bekijk alle berichten van SecurityDaily →