Nieuwe tweejarige Cao Veiligheidsdomein

VBe NL en De Unie hebben de nieuwe Cao Veiligheidsdomein (voorheen Cao Beveiliging) afgesloten met een looptijd van 1 oktober 2019 – 1 oktober 2021. De inzet van deze cao was gebaseerd op de resultaten van een onderzoek waaraan door bijna vierhonderd werknemers en werkgevers is meegewerkt. De loonstijging komt in 2020 uit op 2,8 procent.

De hoogte van de lonen in 2021 wordt vastgesteld vóór oktober 2020 en zal door de gekozen systematiek hoger zijn dan de inflatie. Uit het onderzoek bleek dat er vraag is naar opleidingsmogelijkheden en een betere pensioenregeling. Partijen werken deze thema’s de komende periode verder uit.

Volgens VBe NL scoort de afgesloten cao Veiligheidsdomein beter dan de afspraken in de andere cao in de branche. “Uit eigen en extern onderzoek blijkt dat onze cao een veel hoger bruto- en nettosalaris kent. Dit loopt op tot 551 euro netto voordeel per jaar. Door het hogere salaris is er ook een hogere pensioenopbouw van ruim tienduizend euro gedurende de 46-jarige loopbaan. Jaarlijks komt hiermee het voordeel uit op ruim 775 euro voor werknemers onder de cao Veiligheidsdomein ten opzichte van de cao Particuliere Beveiliging”, stelt directeur en onderhandelaar namens VBe NL, Leon Vincken.

Leon Vincken is trots dat er op basis van de input van werknemers en de inbreng van VBe NL-leden goed zicht is in de wensen op het gebied van arbeidsvoorwaarden. “Het resultaat is verdere uitbouw van een integrale brede Cao Veiligheidsdomein die past bij modern werkgeverschap waar werknemers steeds meer eigen regie over hun werkzaamheden kunnen nemen.” De werkgevers hebben inmiddels nagenoeg unaniem ingestemd met het resultaat.

Over SecurityDaily

Security Daily publiceert nieuws, opinie en achtergrond voor security managers en beveiligingsinstallateurs.

Bekijk alle berichten van SecurityDaily →