Minister: opduiken woonadressen advocaten in strafdossiers ‘ongewenst en zorgelijk’

Het opnemen van herleidbare woonadressen van advocaten in strafdossiers door het Openbaar Ministerie is volgens minister Weerwind (Rechtsbescherming) ‘zeer ongewenst en zorgelijk’.

In antwoord op Kamervragen van de VVD zegt de minister dat er geen enkele reden of noodzaak is om (afgeschermde) privéadressen van advocaten, of andere geheimhouders, in strafdossiers op te nemen. “Dat geldt overigens niet alleen voor het privéadres van geheimhouders, maar ook voor zogenoemde verkeers- en locatiegegevens (meta-gegevens) die betrekking hebben op een ‘geheimhoudergesprek’ zoals een gesprek met een advocaat.”

VVD-Kamerlid Ulysse Ellian vroeg de minister om opheldering naar aanleiding van berichtgeving door de Volkskrant over de redenen waarom in strafdossiers bijvoorbeeld wordt geregisteerd dat verdachten met een advocaat hebben gebeld.

“In een strafdossier dient te worden verantwoord op welke wijze is gehandeld bij het ‘onderscheppen’ van een geheimhoudergesprek in het kader van een bevel opnemen telecommunicatie”, antwoordt Weerwind. “Op grond van art. 4a lid 1 van het Besluit bewaren en vernietigen niet-gevoegde stukken wordt, indien bij het opnemen van telecommunicatie een nummer van een advocaat wordt herkend, het opnemen van de communicatie onmiddellijk beëindigd, maar worden wel (uitsluitend) de gegevens over een gebruiker van een communicatiedienst en het gevoerde communicatieverkeer met betrekking tot die gebruiker verwerkt. Het is echter niet noodzakelijk, en bovendien onwenselijk, om alle verkeers- en locatiegegevens, alsmede de gebruikersgegevens van een geheimhouder, waaronder het (privé-)adres, in het dossier te vermelden.”

Kantooradres

De minister werd ook gevraagd naar maatregelen om ervoor te zorgen dat de woonadressen van advocaten niet meer herleidbaar zijn in strafdossiers. “De betrokken partijen, waaronder OM, politie en het Centraal Informatiepunt Onderzoek Telecommunicatie (CIOT) onderzoeken in overleg met de advocatuur hoe het opnemen van privégegevens van advocaten in de processtukken kan worden voorkomen. De Nederlandse Orde van Advocaten adviseert advocaten om te bezien of het verstandig is om het mobiele telefoonabonnement op een kantooradres te registreren.”

De minister zegt in gesprek te zijn met betrokken partijen waaronder het OM over een oplossing.

Over SecurityDaily

Security Daily publiceert nieuws, opinie en achtergrond voor security managers en beveiligingsinstallateurs.

Bekijk alle berichten van SecurityDaily →