Meer meldingen over ongebruikelijke transacties woningen op vakantieparken

Het aantal meldingen van ongebruikelijke transacties over woningen op vakantieparken, campings en chalets/stacaravans neemt toe. FIU-Nederland (Financial Intelligence Unit) heeft over de afgelopen vijf jaar ruim driehonderd ongebruikelijke transacties verdacht verklaard en gedeeld met (bijzondere) opsporingsdiensten.

Dat antwoordt minister Yesilgöz-Zegerius (Justitie en Veiligheid) op Kamervragen van de SP over het misbruiken van vakantieparken door criminelen om geld wit te wassen. De vraag naar (luxere) recreatiewoningen op vakantieparken neemt toe. Dat maakt het volgens de minister ook voor criminelen aantrekkelijk om in deze vastgoedmarkt te investeren. Verschillende ministeries werken samen in de landelijke Actie-agenda vakantieparken 2021-2022.

De SP vroeg om opheldering over het grote aantal aan- en verkopen van chalets, stacaravans en parken met contant geld. Volgens de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) zijn verschillende private instellingen verplicht om cliëntenonderzoek te verrichten en ongebruikelijke transacties te melden bij FIU-Nederland, waaronder accountants, administratiekantoren, notarissen, advocaten en makelaars.

Yesilgöz-Zegerius: “De Wwft is gebaseerd op de internationale standaarden van de Financial Action Task Force en de Europese anti-witwasrichtlijn. Campingeigenaren danwel eigenaren van chalets en stacaravans zijn daarin niet genoemd. Uit navraag bij FIU-Nederland blijkt dat zij regelmatig signalen met betrekking tot vakantieparken ontvangen van meldingsplichtige instellingen, met name van banken, notarissen en accountants.”

Kadaster

De koop en verkoop van chalets en stacaravans worden niet geregistreerd in het Kadaster. In de Basisregistratie Kadaster (BRK) wordt alleen de koop en verkoop geregistreerd van onroerend goed. In de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) bestaat wel de mogelijkheid voor gemeenten om verplaatsbare objecten in beeld te brengen door standplaatsen en ligplaatsen aan te wijzen. Yesilgöz-Zegerius: “Op die manier ontstaan er voor objecten zoals chalets en stacaravans adressen, zodat zij vindbaar zijn en personen die er permanent verblijven in de Basisregistratie Personen (BRP) ingeschreven kunnen worden.”

In het kader van de Actie-agenda vakantieparken 2021-2022 is een traject gestart om op vakantieparken de informatiepositie voor gemeenten te verbeteren. Om beter zicht te krijgen op parken worden gemeenten door een extern bureau ondersteund om adresseerbare verblijfsobjecten en standplaatsen van een adres te voorzien en te registreren in de BAG. Het ministerie van BZK heeft voor de uitvoering van dit BAG-traject eind 2021 een financiële bijdrage beschikbaar gesteld aan alle provincies.

Over SecurityDaily

Security Daily publiceert nieuws, opinie en achtergrond voor security managers en beveiligingsinstallateurs.

Bekijk alle berichten van SecurityDaily →