KLM en Transavia gaan als eerste lijsten van ordeverstorende passagiers delen

De Nederlandse luchtvaartmaatschappijen KLM, KLC, Transavia, Corendon en TUI onderzoeken de mogelijkheden voor het delen van zwarte lijsten van ordeverstorende passagiers. KLM en Transavia verwachten nog dit jaar dergelijke zwarte lijsten te kunnen delen.

Zij hebben daartoe geen vergunning nodig van de Autoriteit Persoonsgegevens, omdat er sprake is van een interne uitwisseling van persoonsgegevens binnen één concern.

Dat schrijft minister Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) aan de Tweede Kamer. Of luchtvaartmaatschappijen zwarte lijsten willen delen is volgens de minister hun eigen beslissing. De genoemde luchtvaartmaatschappijen hebben aangegeven op basis van de ervaringen van KLM en Transavia concrete vervolgstappen te overwegen. Ook hebben de bedrijven oriënterende gesprekken gevoerd om te onderzoeken welke vervolgstappen noodzakelijk zijn om deze zwarte lijsten met de overige Nederlandse luchtvaartmaatschappijen te delen.

Obstakels

In die gesprekken zijn enkele obstakels vastgesteld die het delen van zwarte lijsten mogelijk kunnen belemmeren. Harbers: “Hierbij moet gedacht worden aan de verschillende criteria die worden gehanteerd door de luchtvaartmaatschappijen om passagiers op een zwarte lijst te plaatsen. Ook de duur van het reisverbod voor een passagier verschilt per luchtvaartmaatschappij, alsmede de wijze waarop persoonsgegevens veilig worden opgeslagen en veilig worden verstuurd.”

Deze zaken zullen volgens de minister geharmoniseerd moeten worden voordat overgegaan kan worden tot het delen van zwarte lijsten. Tevens is er dan wel een vergunning van de AP vereist. De luchtvaartmaatschappijen zijn met elkaar in overleg om oplossingsrichtingen hiervoor te verkennen.

Over SecurityDaily

Security Daily publiceert nieuws, opinie en achtergrond voor security managers en beveiligingsinstallateurs.

Bekijk alle berichten van SecurityDaily →