Veiligheidsbranche: Kamermoties gaan veiligheid vergroten

Uitvoering van twee moties van de Tweede Kamer over samenwerking tussen politie en de veiligheidsbranche zullen bijdragen aan betere uitvoering van beveiligingswerk en daarmee aan grotere veiligheid in de samenleving en een betere aanpak van georganiseerde criminaliteit.

Dat zegt voorzitter Ard van der Steur van de Nederlandse Veiligheidsbranche in een reactie op het aannemen door de Tweede Kamer van twee moties die zijn ingediend door Ingrid Michon (VVD). Het Kamerlid bepleit een verbetering van de bestaande samenwerking tussen politiediensten en particuliere beveiligingsbedrijven als het gaat om personeelsbeleid.

Zo wil zij dat er meer doorstroom komt van beveiligers naar de politie en dat uitvallers van de politieacademie vaker overstappen naar de beveiligingsbranche. Door deze versterking van de publiek-private-samenwerking denkt Michon dat zowel politie als veiligheidsbedrijven sterker staan op de krappe arbeidsmarkt.

Informatie-uitwisseling

In haar tweede motie – die zij indiende samen met de Kamerleden Knops en Eerdmans – bepleit het VVD-Kamerlid meer inzicht in de informatie-uitwisseling tussen publieke en particuliere partijen in het veiligheidsdomein en de stappen die de regering op dat vlak heeft gezet en bezig is te zetten. Betere informatie-uitwisseling tussen de betreffende diensten is opgenomen in het regeerakkoord.

Over SecurityDaily

Security Daily publiceert nieuws, opinie en achtergrond voor security managers en beveiligingsinstallateurs.

Bekijk alle berichten van SecurityDaily →