Opnieuw dispensatie cao Veiligheidsdomein, Veiligheidsbranche overweegt beroep

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft opnieuw dispensatie verleend aan de leden van brancheorganisatie VBe NL van de algemeen verbindend verklaring van de cao Particuliere Beveiliging en cao Sociaal Fonds Particuliere Beveiliging. Daarmee blijven de cao Veiligheidsdomein en cao Sociaal Fonds Veiligheidsdomein de cao’s voor de leden van VBe NL.

De cao Particuliere Beveiliging van de Nederlandse Veiligheidsbranche is algemeen verbindend verklaard door de minister. Dat betekent in beginsel dat deze cao van toepassing is op alle beveiligingsbedrijven en alle beveiligers. De VBe heeft dispensatie aangevraagd, omdat de vereniging eigen arbeidsvoorwaarden wil toepassen. In 2019 werd zo’n uitzonderingspositie toegekend door de minister, maar die toekenning werd vervolgens door de rechter vernietigd. Nu heeft de minister opnieuw dispensatie toegekend.

De Nederlandse Veiligheidsbranche en de vakbonden FNV en CNV kunnen tegen deze beslissing in beroep gaan, net als eerder gebeurde voor de dispensatie van 2019. Dat beroep ligt momenteel bij de Raad van State. VBe NL zegt dit beroep in vertrouwen af te wachten.

“Mooi dat de minister, net als in 2019, beoordeelt dat dispensatie terecht is”, aldus Leon Vincken, directeur VBe NL. “Deze keer is, mede op verzoek van de rechtbank, nog uitvoeriger gemotiveerd waarom noodzaak is dat onze bedrijven deze eigen cao’s hebben. Met diverse onderzoeken hebben we aangetoond dat onze breedsectorale activiteiten, het ad hoc karakter van onze dienstverlening, regionaal ingebed en noodzaak tot flexibele inzet van arbeidskrachten, kenmerkend zijn voor onze leden en daarmee ook onze eigen cao-inrichting vragen.”

Het zou volgens Vincken goed zijn voor de sector als de verschillende partijen stoppen met procedures en ruimte laten voor eigen arbeidsvoorwaarden. “VBe NL is nu eenmaal een vereniging die een ander soort ondernemers vertegenwoordigt.”

Concurrentie op arbeidsvoorwaarden

De Nederlandse Veiligheidsbranche meldt verdere juridische stappen te overwegen. Volgens de brancheorganisatie betekent de nieuwe ministeriële uitspraak dat leden van de VBe hun eigen arbeidsvoorwaarden kunnen toepassen en dat concurrentie op arbeidsvoorwaarden blijft bestaan.

De Nederlandse Veiligheidsbranche en de vakbonden FNV en CNV vinden dat toepassing van de cao Particuliere Beveiliging de beste waarborg is voor een gelijk speelveld op het gebied van arbeidsvoorwaarden, zodat op dat vlak niet geconcurreerd wordt.

Over SecurityDaily

Security Daily publiceert nieuws, opinie en achtergrond voor security professionals.

Bekijk alle berichten van SecurityDaily →