Verzekeraars: forse daling aantal woningbranden

Het aantal claims dat verzekeraars ontvangen na een woningbrand is vorig jaar fors gedaald, van 67.165 naar 59.011. Daarmee werd een neerwaartse trend die al sinds 2018 zichtbaar is voortgezet.

Alleen in 2020 was een lichte toename te zien, vermoedelijk als gevolg van het feit dat meer mensen thuiswerkten. Dat blijkt uit de Risicomonitor Woningbranden die het Verbond van Verzekeraars heeft gepubliceerd.

Richard Weurding, Algemeen directeur van het Verbond, schrijft de gunstige ontwikkeling onder meer toe aan het feit dat overheid, verzekeraars, brandweer en brandwondenstichting al jaren aandacht vragen voor het belang van preventie zoals het plaatsen van brandmelders, sinds kort een wettelijke verplichting. “Ook zien we een daling van de brandschade na oud en nieuw, omdat zwaar vuurwerk is verboden en er beter wordt gehandhaafd.”

Brandstofprijs

Het is volgens Weurding de vraag of de dalende trend doorzet, omdat de fors gestegen brandstofprijs nieuwe risico’s met zich meebrengt. Op zoek naar goedkopere alternatieven is de verkoop van brandhout en alternatieve elektrische verwarmingstoestellen fors gestegen.

Weurding: “Er wordt ook geëxperimenteerd met kaarsen in kleipotten en verwarmingslampen. Dat is begrijpelijk, maar het kan als je niet oppast slecht uitpakken.” Ook Brandweer Nederland wijst op dit gevaar en adviseert schoorstenen regelmatig te laten vegen en geen nat hout te stoken.

Over SecurityDaily

Security Daily publiceert nieuws, opinie en achtergrond voor security managers en beveiligingsinstallateurs.

Bekijk alle berichten van SecurityDaily →