Wachttijden Schiphol lopen op, ondanks aantrekken nieuwe beveiligers

De wachttijden op Schiphol lopen sinds begin september op. Hoewel er meer nieuwe beveiligers zijn aangetrokken dan er zijn uitgestroomd, is de opkomst van beveiligers lager dan verwacht. De luchthaven weet niet waar dit door komt.

Dat staat in de vijfde update over de zomerdrukte op Schiphol die minister Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De update is gebaseerd op weekrapportages door Schiphol over de weken 34-37.

Verloven en opleidingen

De lagere bezetting bij de beveiliging had op 5 september een aanwijsbare reden: uitgestelde verloven en verplichte opleidingen, schrijft de minister. Op 12 september leverden de beveiligingsbedrijven in het ochtendblok 13 procent minder beveiligers dan eerder aangegeven. Dit kwam door af- en ziekmeldingen van het personeel.

Volgens de minister heeft de luchthaven intensief contact met de beveiligingsbedrijven om te achterhalen wat de redenen zijn voor de tekorten. Tegelijkertijd wordt er samen met de bedrijven gewerkt aan verbetering van de arbeidsomstandigheden, waaronder de dienstroosters.

Harbers: “Beveiligers hebben veel wisselende roosters en verschillende startmomenten per dag. Door het aantal startmomenten te verlagen, wordt de werkweek overzichtelijker. Een structurele verbetering van de arbeidsvoorwaarden is de 15 procent cao-loonsverhoging per 1 januari 2023, zoals afgesproken in het sociaal akkoord.”

Wervingscampagnes

Ondertussen lopen er diverse campagnes om beveiligers te werven. Momenteel wordt gewerkt aan de vormgeving van een nieuwe, geïntegreerde campagne van Schiphol en de beveiligingsbedrijven gezamenlijk. Het aantal sollicitaties bij beveiligingsbedrijven neemt toe, maar dat leidt niet altijd tot aanstellingen. De instroom is wel hoger dan de uitstroom. De uitstroom is ongeveer 2 procent per maand.

Bij twee van de drie beveiligingsbedrijven is de uitstroom niet toegenomen in september, nadat de zomerbonus werd afgeschaft. Bij één bedrijf is dat wel het geval. Als reden wordt (door het beveiligingsbedrijf) opgevoerd dat dit te maken heeft met de (tijdelijke) inzet van studenten die in september hun studie hebben hervat.

Over SecurityDaily

Security Daily publiceert nieuws, opinie en achtergrond voor security managers en beveiligingsinstallateurs.

Bekijk alle berichten van SecurityDaily →