CNV houdt vast aan afspraak cao: lonen beveiligers fors omhoog

CNV Vakmensen wil vasthouden aan de afgesproken loonsverhoging per 1 januari 2023. Volgens de vakbond zoeken werkgevers in de beveiligingsbranche naar manieren om onder de cao-afspraak uit te komen. De bond zou hierover meerdere signalen hebben gekregen van leden.

“Maar voor ons geldt: afspraak is afspraak. De beveiligers hebben die loonsverhoging keihard nodig”, aldus onderhandelaar Erik Honkoop van CNV Vakmensen. In de cao voor de particuliere beveiligingsbranche staan afspraken over een jaarlijkse loonsverhoging van minimaal 2,5 procent. “Bij een hogere inflatie zouden ook de lonen meestijgen. Het staat zwart-op-wit in de cao waar de beveiligingsbedrijven hun handtekening onder hebben gezet. Maar nu we met zo’n hoge inflatie te maken hebben, krabbelen werkgevers terug”, constateert Honkoop.

Opdrachtgevers

De huidige cao loopt nog tot 1 juli 2023. Volgens de cao krijgen beveiligers per 1 januari 2023 een loonsverhoging van 14,5 procent. Daar bovenop wordt, behalve op Schiphol, de werkweek verkort naar 36 uur, bij gelijkblijvend loon. Honkoop: “Dat is een forse loonstijging, die in deze tijd voor de beveiligers bijzonder welkom is. We kunnen ons best voorstellen dat die loonsverhoging voor veel werkgevers pijn doet. Maar dan moeten ze toch echt bij de opdrachtgevers zijn, die moeten dan gewoon meer gaan betalen. In plaats daarvan willen ze nu dat de werknemers het probleem oplossen, maar dat is te makkelijk.”

Volgens Honkoop zijn de CNV-leden best bereid afspraken te maken voor bedrijven die in de knel dreigen te raken. “Maar op het aanbod om daarover verder te onderhandelen, willen werkgevers niet ingaan.”

Afstel

De werkgevers hebben de vakbonden gevraagd om de cao open te breken. Honkoop: “Concreet hebben ze voorgesteld om een groot deel van de loonsverhoging, namelijk 6 procent, niet al in januari te betalen, maar uit te smeren over de komende jaren. We hebben dit voorstel voorgelegd aan onze leden. Maar die voelen daar met een ruime meerderheid niets voor. Ze zijn bang dat van uitstel afstel komt. Of dat die uitgestelde loonsverhoging onderdeel wordt van de onderhandelingen over een nieuwe cao. Kortom, onze leden hebben geen vertrouwen in de toezegging van werkgevers. Een van onze leden zei terecht: ‘Ik kan mijn energierekening ook niet een paar jaar uitstellen’.”

Voor de beveiligers op Schiphol is het voorstel van de werkgevers helemaal onbegrijpelijk, vindt Honkoop. “Vanwege het enorme personeelstekort hebben we daar juist afgesproken om het uurloon met 2,50 euro te verhogen. Schiphol betaalt die objecttoeslag. Als dit plan van de werkgevers door zou gaan, komt het er in de praktijk op neer dat de Schiphol-beveiligers hun toeslag deels weer inleveren. Dat kan toch echt niet de bedoeling zijn.”

CNV Vakmensen houdt de beveiligingsbedrijven dus nu aan de cao-afspraak. “We hebben dit aan de werkgevers laten weten en aan hen voorgesteld om met een beter bod te komen óf zo snel mogelijk goede afspraken te maken over de nieuwe cao vanaf 1 juli volgend jaar. Het is nu aan de werkgevers om te laten zien dat ze een betrouwbare cao-partner zijn en oog hebben voor hun medewerkers.”

Over SecurityDaily

Security Daily publiceert nieuws, opinie en achtergrond voor security managers en beveiligingsinstallateurs.

Bekijk alle berichten van SecurityDaily →