RPC Noord-Holland sluit aan bij landelijk bestel en wordt PVO Noord-Holland

Het Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing Noord-Holland (RPC Noord-Holland) opereert vanaf 1 januari 2023 onder de naam Platform Veilig Ondernemen Noord-Holland (PVO Noord-Holland). RPC Noord-Holland sluit hiermee aan bij het landelijke PVO-bestel.

Het doel van de organisatie blijft na de naamswijziging onveranderd. Wel worden activiteiten en samenwerkingen geïntensiveerd. PVO Noord-Holland helpt ondernemers veilig te ondernemen in een economisch gezond ondernemersklimaat. Bij het loket kunnen ondernemers terecht kunnen voor veiligheidsvragen, trainingen en concrete hulp bij situaties van cybercrime en ondermijning. Cybercrime, ondermijnende criminaliteit, overvalcriminaliteit, uitgaansgeweld en de aanpak van winkeldiefstal zijn de belangrijkste speerpunten.

PVO Noord-Holland moet de samenwerking tussen onder andere politie, gemeenten en de private sector beter toegankelijk en zichtbaar maken voor ondernemers in de regio. De dienstverlening wordt in 2023 uitgebreid. In september werd al gestart met een ‘Aanpak Ondermijning in Noordzeekanaalgebied’ door actief ondernemers en hun medewerkers te helpen met trainingen en lezingen. De mainports, waaronder het Noordzeekanaalgebied, moeten zo onaantrekkelijk mogelijk worden voor drugscriminelen. Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft hiervoor landelijk 29 miljoen euro gereserveerd.

Een van de plannen van PVO Noord-Holland in 2023 is het uitbreiden van het Meldpunt Cybercriminaliteit buiten de pilotregio IJmuiden naar de regio’s West-Friesland en de Kop van Noord-Holland. Op deze manier kunnen meer meldingen van cybercrime en verdachte ondermijnende situaties worden verzameld en opgevolgd. Door hier ruchtbaarheid aan te geven wil PVO Noord-Holland ondernemers weerbaarder maken en ze bijstaan met praktische ondersteuning.

Jachthavens

Samen met gemeenten en het RIEC zal PVO Noord-Holland bovendien bijdragen aan het verhogen van de weerbaarheid op jachthavens tegen ondermijnende activiteiten. Ook wordt de samenwerking met Koninklijke Horeca Nederland geïntensiveerd om de fysieke veiligheid in de horeca in het verzorgingsgebied Noord-Holland te vergroten.

Over SecurityDaily

Security Daily publiceert nieuws, opinie en achtergrond voor security managers en beveiligingsinstallateurs.

Bekijk alle berichten van SecurityDaily →