Helft minder jongeren naar Halt vanwege vuurwerkovertreding in 2021

In 2021 zijn 690 jongeren naar Halt verwezen vanwege een vuurwerkovertreding. Dat is 50 procent minder dan een jaar eerder. Sinds 2005, het jaar dat de meting begon, is dit aantal jongeren niet zo laag geweest. Ook het totale aantal jongeren dat naar Halt verwezen werd, nam af.

Dat blijkt uit cijfers van Halt en het CBS. In 2005 werden nog 5080 jongeren naar Halt verwezen wegens een vuurwerkovertreding. Sindsdien nam dit in de meeste jaren af. Hoewel er in 2020 en 2021 bij de jaarwisseling een vuurwerkverbod van kracht was, was het aantal jongeren dat naar Halt werd verwezen vanwege een vuurwerkovertreding in 2020 ruim twee keer zo hoog als in 2021. In 2020 nam dit aantal jongeren, in vergelijking tot 2019, juist met 17 procent toe.

In 2021 werden de meeste jongeren (ruim 450) die een vuurwerkovertreding begingen naar Halt verwezen voor het hebben of afsteken van illegaal vuurwerk. Bijna 140 jongeren werden naar Halt verwezen vanwege het afsteken of hebben van vuurwerk buiten de hiervoor toegestane periode.

Niet alleen het aantal jongeren dat voor een vuurwerkovertreding naar Halt werd verwezen daalde, maar ook het totale aantal Halt-jongeren. In 2021 werden ruim tienduizend jongeren naar Halt verwezen. Dit is bijna 25 procent minder dan in 2020, toen waren het er ruim dertienduizend. In 2019 ging het om ruim vijftienduizend jongeren. De afname van het aantal Halt-jongeren ligt in lijn met het afnemen van de jeugdcriminaliteit in Nederland. In het afgelopen decennium is het aantal van misdrijven verdachte jongeren (12 tot 18 jaar) afgenomen met 57 procent.

Vermogensmisdrijf

Het aantal Halt-jongeren dat een vuurwerkovertreding beging daalde het sterkst. De meeste jongeren kwamen echter bij Halt terecht vanwege een vermogensmisdrijf. Dit gaat voornamelijk om diefstal. Ook deze groep werd kleiner: in 2021 was het aantal Halt-jongeren dat een vermogensmisdrijf beging met ruim 35 procent gedaald in vergelijking met 2020. Alleen het aantal Halt-jongeren dat de leerplichtwet overtrad daalde niet, al was er onder deze groep in 2020 juist een sterke daling ten opzichte van 2019.

Over SecurityDaily

Security Daily publiceert nieuws, opinie en achtergrond voor security managers en beveiligingsinstallateurs.

Bekijk alle berichten van SecurityDaily →