Wapenbezit onder jongeren neemt sterk toe

Het aantal minderjarigen dat wordt aangehouden wegens verboden wapenbezit is de afgelopen jaren sterk gestegen. De politie houdt dagelijks gemiddeld drie tot vier minderjarigen aan omdat zij een verboden wapen bij zich hebben.

Het afgelopen jaar hield de politie 1268 jongeren tot en met 17 jaar aan wegens verboden wapenbezit. In 2019 waren dat er nog 315. In de cijfers is ook bezit van verboden vuurwerk meegenomen. Dit vormt een aanzienlijk deel van het totaal. Maar dit aandeel neemt wel af: circa 74 procent in 2019 tegen ruim 50 procent in 2022.

Het aantal inbeslagnames van messen en andere steekwapens steeg in vier jaar tijd van 33 tot 355 stuks. Dat is ruim tien keer zoveel. In dezelfde periode vervijfvoudigde het aantal vuurwapens dat de politie in beslag nam: van 27 in 2019 naar 144 in 2022.

Statusverhogend

Hoewel de politie geen onderzoek doet naar de achtergronden van wapenbezit onder jongeren, ziet ze wel een aantal oorzaken die kunnen leiden tot toenemend wapenbezit. Zo wordt op sociale media onderling meer gedreigd met geweld. Jongeren wapenen zich daar letterlijk tegen. Ook worden wapenbezit en geweld verheerlijkt op internet, onder meer in zogenoemde drill-raps. Wapenbezit werkt daarbij statusverhogend.

Ook een stijging van het aantal geweldsmisdrijven door bewapende jongeren is een mogelijke oorzaak. Bovendien zijn verboden wapens eenvoudig aan te schaffen via internet. Daar worden ze op grote schaal aangeboden.

Over SecurityDaily

Security Daily publiceert nieuws, opinie en achtergrond voor security managers en beveiligingsinstallateurs.

Bekijk alle berichten van SecurityDaily →