Meer meldingen bij Salvage gedurende jaarwisseling

De Stichting Salvage is tijdens de jaarwisseling voor 105 meldingen uitgerukt, een stijging van 36 procent ten opzichte van vorig jaar. De stijging is terug te zien in het aantal vuurwerkgerelateerde schades, ondanks de vuurwerkverboden in verschillende regio’s.

Zo zijn er deze jaarwisseling 53 meldingen geweest waarbij vuurwerk een rol speelde, 51 procent van de totale hoeveelheid meldingen en het hoogste percentage in de afgelopen tien jaar. Bij tien van de 53 meldingen betrof de vermoedelijke oorzaak van de branden smeulende vuurwerkresten.

Van de meldingen bestond 82,1 procent uit kleine- (56) en middelbranden (31). Gevolgd door zeven grote branden, een zeer grote brand, vijf waterschades, twee aanrijdingen en drie overige schades. In 78 procent van de meldingen ging het om particuliere objecten, waarvan er dertig ernstig beschadigd waren en er drie als totaalverlies beschouwd konden worden.

Salvage heeft 2022 afgesloten met 5901 meldingen, een stijging van 10,3 procent ten opzichte van vorig jaar. Vooralsnog is er daarbij sprake van 3317 belendende panden die schade hebben opgelopen. Daarmee komt het totaal op 9218 objecten waar Salvage hulp heeft verleend.

Over SecurityDaily

Security Daily publiceert nieuws, opinie en achtergrond voor security managers en beveiligingsinstallateurs.

Bekijk alle berichten van SecurityDaily →