Verzekeraars registreren meer mensen als fraudeur

Verzekeraars hebben momenteel ruim achttienduizend personen geregistreerd in een frauderegister. De meesten staat daar terecht in, maar dat geldt niet voor iedereen.

Dat blijkt uit een analyse van de NOS van rechtszaken en uitspraken van klachteninstituut Kifid. Hoeveel mensen er onterecht in het Extern Verwijzingsregister kwamen, rapporteren de verzekeraars niet. Ook toezichthouder AFM houdt dit niet bij.

Mensen die op de fraudelijst staan, raken in veel gevallen hun verzekering kwijt. Soms moeten ze duizenden euro’s extra betalen aan de verzekeraar. Bovendien kunnen andere verzekeraars hen weigeren of een hogere premie vragen.

De verzekeringsbedrijven kunnen zonder tussenkomst van de rechter stappen ondernemen tegen de door henzelf ontmaskerde fraudeurs. Zo delen verzekeraars de fraudelijst met andere verzekeraars. Jaarlijks komen bijna vijfduizend gevallen op de gedeelde fraudelijst terecht, waar ze maximaal acht jaar op blijven staan.

Over SecurityDaily

Security Daily publiceert nieuws, opinie en achtergrond voor security managers en beveiligingsinstallateurs.

Bekijk alle berichten van SecurityDaily →