Aantal liquidaties neemt sinds 2018 af

De afgelopen decennia schommelde het aantal liquidaties in Nederland tussen de twintig en dertig per jaar. Sinds 2018 is er sprake van een daling naar acht liquidaties in 2021, het laagste aantal deze eeuw. De liquidaties vinden vooral in Noord-Holland (Amsterdam) en Zuid-Holland (Rotterdam) plaats.

Dat blijkt uit de factsheet ‘Update liquidaties 2021’ van het WODC, een vervolg op het rapport ‘Tweede verkennende studie Liquidaties’ uit 2021. Deze notitie bevat een update van de aantallen voor het jaar 2021 en informatie over de regio’s waar de liquidaties plaatsvonden en de leeftijd van de slachtoffers. Bij liquidaties gaat het om het aantal incidenten, niet om het aantal mensen dat is vermoord.

In 2021 zijn acht liquidaties gepleegd, twee minder dan het jaar ervoor. Dit relatief lage aantal sluit aan bij de daling die sinds 2018 is ingezet, van twintig naar achttien, naar tien, naar acht. Vooral de daling van de laatste jaren is volgens de onderzoekers opmerkelijk en laat een laagterecord zien. Een mogelijke verklaring vormt het grote aantal aanhoudingen in liquidatiezaken de afgelopen jaren en de recent lopende strafzaken.

Vergismoorden

Ondanks de afname in liquidaties, is het aantal zogenoemde ‘vergismoorden’ niet afgenomen. Sinds 2013 is bijna elk jaar bij een liquidatie een verkeerde persoon ‘per vergissing’ gedood. Van de acht liquidaties in 2021 is bij één moord geschoten op de verkeerde persoon, in 2020 en 2018 bij twee moorden en in 2017 was sprake van één vergismoord. Tussen 2013 en 2016 waren minimaal negen vergismoorden.

Het merendeel van de slachtoffers (62 procent) is tussen de 21 en 40 jaar op het moment van overlijden. Ruim een derde van de slachtoffers is ouder dan 40 jaar. De leeftijd van slachtoffers van liquidaties is in de afgelopen twee jaar nauwelijks veranderd.

Over SecurityDaily

Security Daily publiceert nieuws, opinie en achtergrond voor security professionals.

Bekijk alle berichten van SecurityDaily →