Amsterdammers vaker slachtoffer van online criminaliteit

Het aantal inwoners van Amsterdam dat slachtoffer is geworden van cybercrime is toegenomen in 2021. De politie registreerde 1224 gevallen van cybercrime in 2021 ten opzichte van 779 in 2020.

Niet alle slachtoffers van cybercrime doen echter aangifte bij de politie. Om meer zicht te krijgen op het daadwerkelijke aantal slachtoffers, is de Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland uitgevoerd. Van de ruim vijftienduizend Amsterdammers die deelnamen aan het onderzoek zegt 18 procent in de afgelopen twaalf maanden slachtoffer te zijn geworden van een of meerdere vormen van online criminaliteit, zoals hacken, phishing of shamesexting.

Vooral hoogopgeleiden werden vaker slachtoffer in vergelijking met lager opgeleiden. 65-plussers gaven aan minder vaak slachtoffer te worden dan Amsterdammers die jonger zijn, al verschilt dit wel per vorm van online criminaliteit. Van de Amsterdammers die in 2021 aangaven slachtoffer te zijn geworden, heeft 44 procent een keer of vaker melding hiervan gemaakt en 15 procent heeft aangifte gedaan.

Over SecurityDaily

Security Daily publiceert nieuws, opinie en achtergrond voor security managers en beveiligingsinstallateurs.

Bekijk alle berichten van SecurityDaily →