Videovoertuig politie Dordrecht al meermaals ingezet

Het videovoertuig van de politie in Dordrecht is in de eerste zes maanden van de proef regelmatig ingezet tijdens meldingen. De techniek en software in het voertuig worden continue geoptimaliseerd, waardoor het voertuig effectiever is in gebruik. Ook is de mogelijkheid tot arrestantenvervoer toegevoegd.

De pilot loopt nog tot en met juli. Daarna wordt besloten of het videovoertuig actief blijft binnen de eenheid Rotterdam. Uit de eerste evaluatie blijkt volgens de politie dat het videovoertuig meerdere keren is ingezet bij een aanhouding met verzet. De gemaakte camerabeelden kunnen dienen als bewijsmateriaal.

Ook is het videovoertuig gebruikt bij een melding over een persoon te water. Met de warmtesensor in de camera kon al snel worden vastgesteld dat het niet om een persoon te water ging, waardoor verdere politie-inzet niet nodig was.

Het videovoertuig bleek ook meerdere keren bruikbaar voor medewerkers op afstand. Bij sommige incidenten was het zo druk, dat agenten lastig konden communiceren met collega’s van de meldkamer of andere agenten. Dankzij het videovoertuig konden zij op afstand meekijken en inschatten of de medewerkers op straat bijstand nodig hadden.

Arrestantenvervoer

Op de plek waar in een politievoertuig normaal gesproken ruimte is voor arrestantenvervoer, was in het videovoertuig ruimte gemaakt voor een werkplek voor medewerkers, waar zij de gemaakte videobeelden konden uitkijken. De agenten die met het voertuig reden, gaven aan de mogelijkheid tot arrestantenvervoer te missen. Als een verdachte werd aangehouden, dan kon het videovoertuig deze niet naar een politiebureau brengen, maar moest een extra politiebus worden opgeroepen.

Om die reden is de werkplek achterin het voertuig om camerabeelden uit te kijken verwijderd. Daardoor is er ruimte ontstaan voor arrestantenvervoer. Voorin het voertuig is het nog wel mogelijk om de gemaakte camerabeelden uit te kijken.

Om de privacy van burgers te waarborgen is vooraf een Gegevensbeschermings Effect Beoordeling (GEB) uitgevoerd. Er zijn vijftien medewerkers getraind om als operator met het videovoertuig te mogen werken. De toegangs- en gebruiksregels die voor deze camerabeelden gelden, zijn hetzelfde als voor alle andere camerabeelden die de politie verzamelt.

Over SecurityDaily

Security Daily publiceert nieuws, opinie en achtergrond voor security managers en beveiligingsinstallateurs.

Bekijk alle berichten van SecurityDaily →