Arbeidsinspectie legt werk op bouwplaatsen stil om valgevaar

Bij een controle op tweehonderd bouwplaatsen heeft de Nederlandse Arbeidsinspectie bij 140 locaties overtredingen vastgesteld. In totaal ging het om meer dan 250 overtredingen.

Inspecteurs kwamen veel onveilig ingerichte werkplekken tegen en vaak was er sprake van valgevaar. In meer dan de helft van de gevallen was de situatie zo gevaarlijk dat de werkzaamheden direct zijn stilgelegd.

Opvallend was volgens de Arbeidsinspectie het hoge aantal onveilige werksituaties in Noord-Brabant en Limburg. Ook in en rondom Utrecht en Rotterdam legde de Arbeidsinspectie op meerdere plaatsen direct het werk stil. In veel gevallen gebeurde dat bij installateurs van zonnepanelen en dakdekkers. Het ontbrak dan bijvoorbeeld aan steigers, hekwerken of leuningen. Na een stillegging mag het werk pas weer verder als kan worden aangetoond dat de werksituatie veilig is.

Boete

In bijna de helft van de gevallen kunnen bedrijven een boete tegemoet zien vanwege het overtreden van de Arbowet. Een aantal bedrijven kwam er vanaf met een waarschuwing. Er was dan geen sprake van direct gevaar of het ging om een lichte overtreding.

Over SecurityDaily

Security Daily publiceert nieuws, opinie en achtergrond voor security professionals.

Bekijk alle berichten van SecurityDaily →