Kabinet investeert extra in verbeteren stelsel bewaken en beveiligen

Het kabinet gaat extra investeren in het verbeteren van het stelsel van bewaken en beveiligen. Dit jaar is er 14 miljoen euro extra beschikbaar. Vanaf volgend jaar wordt er structureel 112 miljoen extra geïnvesteerd.

Het stelsel bestaat uit diensten die betrokken zijn bij de beveiliging van onder meer bedreigde politici, rechters en advocaten. Met de nieuwe investeringen wordt het stelsel herzien en uitgebreid. Dit stelsel moet eenduidiger, meer gericht op dreiging en transparanter zijn dan het huidige stelsel van bewaken en beveiligen.

In het nieuwe stelsel blijft de te bewaken persoon onverminderd centraal staan. Er wordt geïnvesteerd in het beter kunnen ontsluiten van relevante informatie over mogelijke dreigingen en in de analyse hiervan. Ook de manier van organiseren verandert en wordt vereenvoudigd.

Er komt één gezag voor de beveiliging van ernstig bedreigde personen binnen het stelsel bij de minister van Justitie en Veiligheid, uitgevoerd door de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). Ook blijft het kabinet investeren in de mensen en middelen voor de uitvoering van beveiligingsmaatregelen door de politie en de Koninklijke Marechaussee.

Over SecurityDaily

Security Daily publiceert nieuws, opinie en achtergrond voor security managers en beveiligingsinstallateurs.

Bekijk alle berichten van SecurityDaily →