Gewijzigde eisen brandklasse deuren in extra beschermde vluchtroutes

De eisen voor de brandklasse van deuren in Extra Beschermde Vluchtroutes (EBV) worden aangepast. Deze wijziging in het Bouwbesluit geldt naar verwachting vanaf 1 januari 2024. Een groot deel van de deuren in EBV’s krijgt daardoor brandklasse D.

Er is al geruime tijd onduidelijkheid over de eisen van de brandklasse voor deuren als ze worden toegepast in EBV’s. Daarom heeft het ministerie van BZK een risicoanalyse laten uitvoeren. Op basis van dit onderzoek worden een aantal eisen in het Bouwbesluit aangepast, meldt Brandveilig Bouwen Nederland.

Volgens het onderzoek van Nieman/DGMR is het acceptabel om brandklasse B aan te passen naar brandklasse D voor het beweegbare deel van deuren die regelmatig voor verkeer van personen worden gebruikt en zich bevinden in een Extra Beschermde Vluchtroute. Het is echter niet acceptabel om brandklasse B aan te passen voor deuren die niet regelmatig worden geopend. In de praktijk betekent dit dat voor een groot deel van de deuren die in Extra Beschermde Vluchtroutes worden toegepast brandklasse D gaat gelden.

De brandklasse is bepalend voor de snelheid waarmee vuur/vlammen zich over een oppervlak kunnen verspreiden. Dit moet niet verward worden met de brandwerendheid van deuren. Naast de brandklasse worden in de bouwregelgeving ook eisen gesteld aan de brand- en rookwerendheid van deuren. Ten aanzien van die eisen bevat dit besluit geen aanpassingen.

Over SecurityDaily

Security Daily publiceert nieuws, opinie en achtergrond voor security managers en beveiligingsinstallateurs.

Bekijk alle berichten van SecurityDaily →